Bostadslös

Den kommunala socialtjänsten har inget generellt ansvar att hjälpa enskilda personer med bostad. Ansvaret för att lösa din boendesituation ligger i första hand på dig själv. Det är alltså bara i vissa fall som socialtjänsten kan erbjuda stöd i form av bostad. För att detta ska vara aktuellt måste vissa villkor vara uppfyllda.

På grund av bostadsbristen är det svårt för många som vill bo i Mölndal, eller någon annanstans i Storgöteborg, att hitta en bostad. Socialtjänsten har inget generellt ansvar att hjälpa enskilda personer eller familjer som saknar bostad, att hitta någonstans att bo.

De flesta har alltså eget ansvar för att lösa sin boendesituation

Information och tips

Information, tips och råd om hur du gör för att söka bostad:

Innehållet ovan finns även samlat i en tryckt folder. Om du vill ha den, hör av dig till kontaktcenter.

När kan socialtjänsten hjälpa till med bostad?

Alla kan få information och tips om hur man kan göra för att söka bostad. Men socialtjänsten har alltså inget generellt ansvar för att hjälpa enskilda med att ordna boende.

Följande ska vara uppfyllt för att du ska ha rätt att få hjälp av socialtjänsten med att ordna boende (observera att skulder i sig inte är ett skäl att få hjälp med boende av socialtjänsten):

 • Är helt bostadslös, det vill säga saknar tak över huvudet.

 • Du behöver ha gjort allt du kan för att lösa din boendesituation på egen hand utan att ha lyckats. Det innebär bland annat att du måste ha planerat och sökt boende i god tid.

 • Har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Att det finns generella svårigheter som delas av alla som söker bostad i en storstad med bostadsbrist räcker alltså inte som anledning, utan du ska sakna förmåga att skaffa bostad på egen hand.

 • Tillhör en socialt utsatt grupp som behöver särskild hjälp att skaffa en bostad. Det kan till exempel handla om missbruk eller psykisk funktionsnedsättning.

 • Innan socialtjänsten eventuellt beviljar bistånd till boende, ska du helt ha uttömt dina möjligheter att på egen hand ordna bostad. Det innebär att du i första hand ska sova hos släkt eller vänner och använda dina egna pengar för att bo på exempelvis vandrarhem. Du ska också ha sökt boende över hela Sverige.

 • Om du behöver rådgivning gällande din boendesituation kan du komma i kontakt med socialtjänsten genom kontaktcenter.

När läget är akut

Det här gäller om du saknar någonstans att sova för natten och vill ansöka om boende:

 • Du behöver ha uttömt alla dina möjligheter att ordna boende för natten på egen hand genom att fråga din omgivning om hjälp, ha använt dina egna pengar till boende och aktivt sökt boende över hela Sverige.

 • Ta med en fullständig kontoöversikt från samtliga banker där du är kund. En kontoöversikt visar de konton du har hos en bank.

 • Ta också med kontoutdrag för tre månader tillbaka och en kontrolluppgift från Skatteverket.

 • Du behöver kunna visa att du har sökt boende och vilka boenden du sökt. Det kan vara till exempel mejl till hyresvärdar och utdrag från de bostadsförmedlingar du sökt boende hos.

 • Vid behov kan du behöva lämna in fler uppgifter.

Kontakt

Social- och arbets­marknads­förvaltningen
Besöksadress:
Södra Ågatan 4A-B, Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 11 89 fax

Postadress:
Mölndals stad
Social- och arbets­marknads­förvaltningen
431 82 Mölndal

Dela på:

Senast uppdaterad