Ansöka om dödsboanmälan

När en person avlider ska anhöriga ordna med begravning och göra en bouppteckning. Om dödsboet har begränsade tillgångar kan du som är dödsbodelägare ansöka om att göra en dödsbo­anmälan, vilket är en förenklad bouppteckning. Att utreda och fatta beslut i frågor om dödsboanmälan är ett kommunalt ansvar.

Dödsbohandläggning i samverkan

Mölndals stad handlägger även ärenden där den avlidna bodde i Härryda kommun, Lerums kommun eller Partille kommun. Detta på uppdrag av ansvarig nämnd i respektive kommun. De fyra kommunernas avtal om samverkan på detta område trädde i kraft den 1 oktober 2022. Mölndals stad är värdkommun för denna samverkan.

Viktigt att göra och veta

Är du dödsbodelägare? Det här är viktigt att känna till och att göra, oavsett hur dödsboets ekonomi ser ut.

Stoppa autogiron och säg upp abonnemang

Stoppa eventuella autogiron genom att kontakta banken eller aktuella aktörer som exempelvis hyresvärd, elbolag och telefonbolag. Avsluta också alla abonnemang och säg upp hyreskontrakt.

Vänta med att betala dödsboets räkningar

Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till att betala begravnings­kostnaderna. Därefter kan andra räkningar betalas. I vissa fall kan ekonomiskt bistånd beviljas för en enkel men värdig begravning.

Information om dödsboets tillgångar och kommande inkomster

Ta reda på vilka tillgångar dödsboet har och vad som kan tänkas inkomma till dödsboet, exempelvis försäkringspengar, återbetalningar och skatteåterbäring. Det kan vara bra att känna till att eventuella skulder stannar i dödsboet.

Begravning

När det gäller själva begravningen kan du vända dig till en begravningsbyrå. Om det är en borgerlig begravning, kan begravningsförrättare anlitas via kommunen där den avlidna var folkbokförd. Borgerlig begravning och begravningsförrättare.

Om du har frågor som gäller ansökan om ekonomiskt bistånd till begravning, ska du vända dig till Dödsbohandläggning i samverkan.

Tips på mer information

Efterlevandeguiden.se är en webbplats som vänder sig till dig som har förlorat en närstående. Här finns information om det mesta som du kan behöva känna till.

Vad är en bouppteckning?

När en person har avlidit har dödsbodelägarna ansvar för att se till att en bouppteckning görs. Det är en sammanställning av dödsboets tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska vara klar senast fyra månader efter dödsfallet. Som dödsbodelägare kan du göra en bouppteckning själv eller anlita en bouppteckningsbyrå.

Vad är en dödsboanmälan?

Huvudprincipen är att en bouppteckning ska göras. Men i vissa fall kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. En dödsboanmälan är en förenklad bouppteckning. Dödsboanmälan görs av kommunen (socialnämnden) där den avlidna var folkbokförd, eller av annan kommun som har fått detta i uppdrag av aktuell nämnd.

Så är fallet när det gäller samverkan på området mellan Härryda, Lerum, Mölndal och Partille, där Mölndals stad är värdkommun. Som dödsbodelägare ansöker du om att kommunen ska göra en dödsboanmälan (du kan alltså inte på egen hand göra själva dödsboanmälan).

Skatteverkets svar på frågan om när en dödsboanmälan kan göras istället för en bouppteckning.

Observera att en bouppteckning måste göras om den avlidna drev näringsverksamhet eller ägde en fastighet (tomt). I dessa fall är detta alltså inte möjligt att göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

Äktenskapsförord och testamente kan utgöra hinder för dödsboanmälan.

Vid utredningen sammanställs dödsboets tillgångar och följande utgifter:

 • begravningskostnader
 • en uppsägningshyra (om den avlidna var ensamstående)
 • dödsboets eventuella kostnader för tömning och städ av bostad.

Om det finns mindre än 5000 kr kvar i dödsboet efter att ovan nämnda kostnader är betalda, kan det vara aktuellt att upprätta en dödsboanmälan.

 • Om dödsboet har stora skulder, kan det vara olämpligt att göra en dödsboanmälan.
 • Om det finns ett äktenskapsförord, kan det vara olämpligt att göra en dödsboanmälan.
 • Det måste framgå av underlag från Skatteverket (och/eller Landsarkivet) vem/vilka som är dödsbodelägare.

Hur lång tid efter dödsfallet kan en dödsboanmälan göras?

En dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet. Socialnämnden kan dock göra en dödsboanmälan även senare, om den anser att det är lämpligt.

Viktigt att känna till

Om den avlidna var gift eller sambo, ska hänsyn tas till den avlidnas andel av de gemensamma tillgångarna. Det gäller också att tänka på följande:

 • att den avlidna är folkbokförd och bodde i Lerum, Härryda, Mölndal, Partille,
 • att den avlidna inte äger någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt (om så är fallet måste en bouppteckning göras),
 • att den avlidnas hem lämnas intakt tills handläggare från Mölndals stad kommer på besök.

Så ansöker du

Ansökan om dödsboanmälan görs via vår e-tjänst. Du går igenom e-tjänsten och signerar med bankID eller annan e-legitimation innan du skickar in ansökan. Du kan även göra ansökan via fysisk blankett som du hittar på e-tjänstens startsida.

Om du ansöker via e-tjänsten och ansökan är komplett, tar handläggningen vanligtvis en till två veckor. Observera att handläggningen ta längre tid under veckorna 27-33.

Handlingar att bifoga

Till ansökan om dödsboanmälan ska ett antal handlingar bifogas. Detta gäller oavsett om du ansöker via e-tjänsten eller via blankett. Om du ansöker via e-tjänsten kan dokumenten bifogas digitalt (det går bra att bifoga en del av underlagen digitalt och lämna/skicka in resten i pappersform).

 • Dödsfallsintyg med släktutredning. Du kan beställa dokumentet från Skatteverket eller be begravningsbyrån om hjälp.
 • Kontosammanställning från bank eller banker från dödsdagen samt uppgift om eventuellt bankfack eller värdepapper.
 • Kontoutdrag från samtliga konton.
 • Underlag avseende andra inbetalningar till dödsboet (till exempel värdeavier, besked från Ica, Coop eller annan ekonomisk förening).
 • Uppgifter om kontanta medel.
 • Uppgifter om försäkringar och om dessa är med eller utan förmånstagare.
 • Uppgifter om yttre inventarier, till exempel bil eller båt.
 • Har dödsboet del i oskiftat bo? Bifoga bouppteckning och testamente, om ett sådant finns.
 • Kopia på senaste deklarationen inklusive specifikation och preliminär skatteuträkning.
 • Förteckning över samtliga dödsbodelägare med namn, personnummer och adress.
 • Uppgifter om efterlevande make/makas tillgångar.
 • Begravningsfaktura.
 • Faktura från stenhuggeri (för eventuell gravsten eller inskription).
 • Kostnader i samband med begravningen, till exempel förtäring. (Faktura eller kvitto.)
 • Hyresavi (endast om den avlidna var ensamstående).
 • Ansöker dödsboet om ekonomiskt bistånd för att täcka begravningskostnaderna? Då ska även kontoutdrag för alla bankkonton tre månader tillbaka lämnas in.

Relaterad information

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad