Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

Behöver du ansöka om ekonomiskt bistånd? Det går till på lite olika sätt beroende på om det är första gången du ansöker eller om du har ett pågående ärende.

Jag vill ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången

1. Boka tid för möte

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången – hör av dig Kontaktcenter Mölndal på telefonnumret nedan under telefontiden kl 09.00-10.00 på vardagar.

2. Vad händer sedan?

Ett möte bokas in där du kommer att få träffa en handläggare från en enhet som heter Planering och uppföljning. Handläggaren kommer att stötta dig längs vägen mot sysselsättning. Ni tar tillsammans fram en så kallad arbetsmarknadsplan som utgår ifrån din individuella situation. Vid ett annat tillfälle kommer du att träffa en handläggare som ska utreda din eventuella rätt till ekonomiskt bistånd. Du fyller i blankett för nyansökan. Arbetsmarknadsplanen och möjligheten att få ekonomiskt bistånd hänger ihop eftersom du måste följa arbetsmarknadsplanen för att kunna få ekonomiskt bistånd.

Jag har ett pågående ärende inom ekonomiskt bistånd

Om du har ett pågående ärende inom ekonomiskt bistånd och vill ansöka om ekonomiskt bistånd för nästa månad, kallas det återansökan. En återansökan kan göras via e-tjänst eller via pappersblankett. Mer info längre ned. Observera att detta alltid gäller vid återansökan, alltså oavsett om du/ni ansöker digitalt eller via pappersblankett

  • Lämna korrekta uppgifter.
    Det är viktigt att uppgifterna i ansökan stämmer. Att lämna felaktiga uppgifter är olagligt och kan leda till att du/ni måste betala tillbaka pengar. Det kan även leda till polisanmälan. Observera att reglerna är desamma oavsett om du ansöker via pappersblankett eller digitalt via e-tjänsten.

  • Spara kvitton och andra underlag.
    Du ska inte lämna in några underlag ihop med ansökan. Men du måste spara kvitton och andra underlag, så att dessa snabbt kan lämnas in om du/ni blir utvalda för stickprov. Vi genomför nämligen regelbundna granskningar, där vi undersöker ett antal ansökningar noggrant. Vi kallar dessa granskningar för stickprov. Om din/er ansökan blir utvald för stickprov, begärs underlagen in och uppgifterna i ansökan jämförs med det som står på underlagen.

Återansökan

Det är smidigt att ansöka om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst. För att använda den behöver du ha BankID eller annan elektronisk legitimation. E-tjänsten är öppen från och med den 15:e till sista dagen varje månad.

Du kan även återansöka via pappersblankett:

Mer information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad