Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

När du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd är det enklast att göra det via våra e-tjänster. Det finns en e-tjänst för dig som ansöker för första gången (nyansökan), och en annan om du har ett pågående ärende (återansökan). Uppgifterna som lämnas in måste vara korrekta.

Illustration av en dator där en e-tjänst syns på skärmen (det syns inte exakt vilken e-tjänst det är).

Lämna korrekta uppgifter

Uppgifterna som lämnas i ansökan om ekonomiskt bistånd måste vara korrekta. Detta gäller alltid – både om du ansöker för första gången och om du gör en återansökan. Det spelar heller ingen roll om du ansöker via e-tjänst eller pappersblankett. Uppgifterna som lämnas in måste stämma.

Att lämna felaktiga uppgifter är olagligt och kan leda till att du måste betala tillbaka pengar. Det kan även leda till polisanmälan.

Nyansökan – jag vill ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången

E-tjänsten tillfälligt stängd

Att använda e-tjänsten är i vanliga fall det enklaste och smidigaste sättet att ansöka. Du loggar in i e-tjänsten med bankID. När du ansöker för första gången ska du bifoga underlag som styrker uppgifterna som du lämnar in. Det kan du göra i e-tjänsten. Det finns möjlighet att komplettera med underlag i pappersform om det passar dig bättre.

Obs, e-tjänsten är för tillfället stängd.

Om du behöver ansöka på annat sätt

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, hör av dig Kontaktcenter Mölndal på telefonnumret nedan under telefontiden kl 09.00-10.00 på vardagar. Be att få prata med mottaget för ekonomiskt bistånd.

Vad händer när jag gjort en ansökan?

Det vanligaste är att du inom kort träffar en handläggare från en enhet som heter planering och uppföljning. Den handläggaren kommer att stötta dig längs vägen mot sysselsättning och egen försörjning. Ni tar tillsammans fram en så kallad arbetsplan som utgår ifrån din individuella situation.

Vid ett annat tillfälle kommer du att träffa en handläggare som ska utreda om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Den handläggaren har alltså hand om allt som gäller ekonomi och pengar.

Återansökan – jag har ett pågående ärende inom ekonomiskt bistånd

Använd e-tjänsten

Det är smidigt att återansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten. Du behöver ha bankID eller annan elektronisk legitimation. E-tjänsten är öppen från och med den 15:e till sista dagen varje månad.

Spara kvitton och andra underlag

Du ska inte lämna in några underlag när du gör en återansökan. Men du måste spara kvitton och andra underlag, så att dessa snabbt kan lämnas in om din/er ansökan blir utvald för stickprov. Vi genomför nämligen regelbundna granskningar, där vi undersöker ett antal ansökningar noggrant. Det är detta som kallas för stickprov.

Om din/er ansökan blir utvald för stickprov, begärs underlagen in. Uppgifterna som lämnats i ansökan jämförs med det som står på underlagen.

Ansökan via pappersblankett

Om e-tjänsterna

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad