Återansökan om ekonomiskt bistånd via e-tjänst

Du som har ett pågående ärende inom ekonomiskt bistånd kan göra din återansökan via Mölndals stads e-tjänst.

Filmen visar på ett översiktligt sätt hur det går till att återansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten. (Ska du ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången? I så fall måste du göra din ansökan via pappersblankett. En e-tjänst för nyansökan kommer preliminärt att lanseras hösten 2020.)

Vad behöver jag för att kunna återansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten?

För att kunna återansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten behöver du ha ett pågående ärende om ekonomiskt bistånd hos Mölndals stad. Du behöver även ha BankID eller annan e-legitimation.

Vad är e-legitimation?

E-legitimation kan jämföras med pass eller körkort. BankID är den vanligaste typen av e-legitimation i Sverige. BankID används brett i samhället och med BankID kan du sköta många av dina ärenden på ett smidigt sätt.

Hur går det till att ansöka via e-tjänsten?

Du loggar in i e-tjänsten med BankID eller annan e-legitimation. I e-tjänsten svarar du på ett antal frågor. Det är viktigt att dina uppgifter stämmer. Att lämna felaktiga uppgifter är olagligt och kan leda till polisanmälan. När du ska signera din ansökan använder du din e-legitimation igen.

Var finns e-tjänsten?

E-tjänsten: Återansökan.

Jag har ett pågående ärende inom ekonomiskt bistånd. Måste jag återansöka digitalt?

Nej, det måste du inte. Du kan fortfarande återansöka via pappersblankett. Men det finns flera fördelar med att använda e-tjänsten. Bland annat kan du själv följa ditt ärende genom att logga in i e-tjänsten. Du behöver inte lämna in underlag utan fyller i uppgifter om utgifter med mera i e-tjänsten. Dock bör du samla ihop underlagen som styrker dina uppgifter så att du har dem tillgängliga – om du blir utvald för granskning ska du inom kort lämna in dem.

Jag ska ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången. Kan jag ansöka via e-tjänsten?

Nej. En e-tjänst för så kallad nyansökan om ekonomiskt bistånd kommer att lanseras längre fram under 2020. Nyansökan kallas det när en person ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången. (Hen kan ha ansökt tidigare, men i så fall har det gått en viss tid sedan senaste ansökan.) I samband med att e-tjänsten för nyansökan införs, förstärks och utvecklas det stöd som den sökande får längs vägen mot sysselsättning och egen försörjning. 

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-21 18.21