Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Ekonomiskt bistånd frågor och svar

På den här sidan finns information om ekonomiskt bistånd i form av frågor och svar.

Vad är ekonomiskt bistånd?

SVAR Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt ekonomiskt stöd från kommunen som du kan ha rätt till om du inte kan försörja dig (och din familj, om du lever i en familj) på egen hand. Det som avses är att du/ni inte klarar av kostnaderna för nödvändigheter som exempelvis boende, mat och medicin. Eventuell rätt till ekonomiskt bistånd beror bland annat på dina/era inkomster. 

Tanken är att stödet ska vara just tillfälligt i en akut situation. Rätten till ekonomiskt bistånd prövas för en månad i taget. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd får du/ni även stöd för att förändra situationen med egen försörjning som mål.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

SVAR Du som är svensk medborgare eller har ett beviljat uppehållstillstånd och är bosatt i Mölndal samt har en inkomst som är för låg att leva på, kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Gifta och sambos ansvarar gemensamt för hushållets ekonomi.

Vad krävs för att kunna få ekonomiskt bistånd?

SVAR Du/ni måste först försöka lösa din/er situation på annat sätt.

För att du ska kunna få ekonomiskt bistånd krävs till exempel att du har sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag hos Försäkringskassan och arbetslöshetsersättning hos A-kassan eller ALFA-kassan. Om du studerar hänvisas du i första hand till att söka studiemedel (som består av studiebidrag och studielån) hos CSN och om du är arbetssökande ska du ha skrivit in dig på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande. Om du är sjuk behöver du styrka detta med läkarintyg.

Om du har sparade pengar eller tillgångar som du kan sälja, till exempel bil och bostad, brukar socialtjänsten uppmana dig att sälja dessa innan du söker ekonomiskt bistånd.

Vad kan jag få pengar till?

SVAR Det ekonomiska biståndet ska garantera dig det som i socialtjänstlagen kallas "skälig levnadsnivå". Du kan få pengar till ditt boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och fackföreningsavgift. Du kan också få pengar som ska täcka kostnader för nödvändigheter i din vardag som mat, förbrukningsvaror, hygienartiklar, kläder och telefon. Efter särskild prövning kan du även få pengar till läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

Kan jag göra en provberäkning i förväg?

SVAR Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du göra en preliminär beräkning för att se om du kan få ekonomiskt bistånd. Obs! Det handlar om en preliminär beräkning som kanske inte stämmer med det beslut som fattas om du gör en ansökan på riktigt.

Mer information


Mölndals stads övergripande sida om ekonomiskt bistånd.

Socialstyrelsens information till privatpersoner om ekonomiskt bistånd.


Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 85 82 fax
socialarbetsmarknad@molndal.se

Receptionens ordinarie öppettider
måndag 08.00-16.00
tisdag     08.00-16.00
onsdag   08.00-16.00
torsdag  08.00-17.30
fredag    08.00-14.30

Du kan alltid ringa till social- och arbetsmarknadsförvaltningen 30 minuter efter att receptionen har stängt.

Akuta situationer (utanför öppettiderna)
Om du själv eller någon annan är i akut behov av hjälp med något inom socialtjänstens ansvarsområde utanför kontorstid, kan du kontakta socialjouren.
031-365 87 00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-25 17.36