Förändringar hösten 2020 – info till dig/er som har ett pågående ärende inom ekonomiskt bistånd

Mölndals stad genomför just nu förändringar som kommer att
påverka dig/er som har ett pågående ärende inom ekonomiskt bistånd. Förändringarna påverkar både själva ansökan och det stöd som du/ni får längs vägen mot egen försörjning.

Från och med september 2020 ska inga kvitton eller andra underlag lämnas in ihop med återansökan om ekonomiskt bistånd. Det är alltså bara den ifyllda blanketten som ska lämnas in Du/ni kan givetvis välja att ansöka digitalt via e-tjänsten istället för att använda pappersblankett. Mer information om digital återansökan finns här.

Om du/ni brukar ansöka digitalt via e-tjänsten ska ni göra precis som vanligt – svara på frågorna i e-tjänsten, signera med hjälp av e-legitimation och skicka in din ansökan.

Följande gäller oavsett om du/ni ansöker digitalt eller via pappersblankett:

  • Lämna korrekta uppgifter!
    Det är viktigt att uppgifterna i ansökan stämmer. Att lämna felaktiga uppgifter är olagligt och kan leda till att du/ni måste betala tillbaka pengar.

  • Spara kvitton och andra underlag!
    Spara kvitton och andra underlag, så att dessa snabbt kan lämnas in om du/ni blir utvalda för stickprov. Vi genomför regelbundna granskningar där vi undersöker ett antal ansökningar noggrant.

Två handläggare istället för en – och bättre stöd

Mölndals stad förstärker nu stödet på din/er väg mot egen försörjning. Därför kommer du/ni från och med september/oktober att ha två handläggare istället för en.

Den ena handläggaren kommer att fokusera på arbetsmarknadsplanen medan den andra handläggaren fokuserar på det ekonomiska biståndet. Du/ni kommer främst att ha kontakt med den handläggare som fokuserar på arbetsmarknadsplanen.

Att arbetsmarknadsplanen följs är en förutsättning för att du/ni ska kunna få ekonomiskt bistånd.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ej bokade besök: Göteborgsvägen 11-17
Bokade besök: Södra Ågatan 4 A-B, Mölndal

031-315 10 00 kontaktcenter
031-87 85 82 fax
kontakt@molndal.se

Receptionens öppettider
måndag 08.00-16.00
tisdag     08.00-16.00
onsdag   08.00-16.00
torsdag  08.00-18.00
fredag    08.00-14.30

Akuta situationer utanför kontorstid
Kontakta polisen på 112 eller socialjouren031-365 87 00.

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-09 19.09