Förändringar hösten 2020 – info till dig/er som har ett pågående ärende inom ekonomiskt bistånd

Mölndals stad genomför just nu förändringar som kommer att
påverka dig/er som har ett pågående ärende inom ekonomiskt bistånd. Förändringarna påverkar både själva ansökan och det stöd som du/ni får för att komma igång med meningsfull sysselsättning.

Från och med september 2020 ska inga kvitton eller andra underlag lämnas in ihop med återansökan om ekonomiskt bistånd. Det är alltså bara den ifyllda blanketten som ska lämnas in. Du/ni kan givetvis välja att ansöka digitalt via e-tjänsten istället för att använda pappersblankett. Mer information om digital återansökan.

Om du/ni sedan tidigare brukar ansöka digitalt via e-tjänsten – gör precis som vanligt. Svara på frågorna i e-tjänsten, signera med hjälp av e-legitimation och skicka in din ansökan.

Detta gäller alltid vid återansökan – oavsett om du/ni ansöker digitalt eller via pappersblankett

  • Lämna korrekta uppgifter.
    Det är viktigt att uppgifterna i ansökan stämmer. Att lämna felaktiga uppgifter är olagligt och kan leda till att du/ni måste betala tillbaka pengar. Det kan även leda till polisanmälan. Observera att reglerna är desamma oavsett om du ansöker via pappersblankett eller digitalt via e-tjänsten.

  • Spara kvitton och andra underlag.
    Du ska inte lämna in några underlag ihop med ansökan. Men du måste spara kvitton och andra underlag, så att dessa snabbt kan lämnas in om du/ni blir utvalda för stickprov. Vi genomför nämligen regelbundna granskningar, där vi undersöker ett antal ansökningar noggrant. Vi kallar dessa granskningar för stickprov. Om din/er ansökan blir utvald för stickprov, begärs underlagen in och uppgifterna i ansökan jämförs med det som står på underlagen.

Två handläggare istället för en – och bättre stöd

Mölndals stad förstärker nu stödet på din/er väg mot sysselsättning och egen försörjning. Därför kommer du/ni från och med oktober att ha två handläggare istället för en.

Den ena handläggaren kommer att fokusera på arbetsmarknadsplanen medan den andra handläggaren fokuserar på det ekonomiska biståndet. Du/ni kommer främst att ha kontakt med den handläggare som fokuserar på arbetsmarknadsplanen och du/ni har fått ett brev med information om vem som är din/er handläggare med fokus på sysselsättning.

Hur hänger arbetsmarknadsplanen och ekonomiskt bistånd ihop?

Att arbetsmarknadsplanen följs är en förutsättning för att du/ni ska kunna få ekonomiskt bistånd.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
031-315 10 00 (kontaktcenter)
031-87 85 82 (fax socialtjänsten)
socialarbetsmarknad@molndal.se

Besöksadress
Ej bokade besök: Göteborgsvägen 11-17
Bokade besök: Södra Ågatan 4 A-B, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Akuta situationer utanför kontorstid
Kontakta polisen på 112 eller socialjouren031-365 87 00.

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad