Lämna uppgifter om felaktig utbetalning

Känner du till att en privatperson på felaktiga grunder kan ha fått ekonomiskt bistånd från Mölndals stad? Då kan du lämna uppgifter till oss om det.

Genom att bidra med information hjälper du oss i vårt arbete med att upptäcka och förebygga felaktiga utbetalningar.

Du kan lämna uppgifter som privatperson eller som anställd på en myndighet eller A-kassa. Som privatperson kan du välja att vara anonym.

Så gör du för att lämna uppgifter

Via e-tjänst

Att använda e-tjänsten är det enklaste sättet att lämna in uppgifter.

Lämna uppgifter muntligt

Vill du lämna dina uppgifter muntligt? Hör av dig till kontaktcenter och be om att bli kopplad till socialtjänstens FUT-handläggare. FUT står för felaktiga utbetalningar.

Vad händer med uppgifterna?

Socialtjänsten tar emot och går igenom alla uppgifter som inkommer. Om det finns skäl inleds en utredning. Vid misstanke om bidragsbrott görs en polisanmälan.

På grund av sekretess inom socialtjänsten kan vi inte berätta vad som händer med uppgifterna du lämnat.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
031-315 10 00 (kontaktcenter)
031-87 85 82 (fax)

Besöksadress
Södra Ågatan 4 A-B, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Akuta situationer utanför kontorstid
Ring 112 eller kontakta socialjouren031-365 87 00.

Dela på:

Senast uppdaterad