Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Hyra ut rum eller annat boende

Har du rum eller en fastighet att hyra ut? Vi behöver boenden för våra äldre ungdomar, de som är över 18 år.

Ungdomarna har permanent uppehållstillstånd, går i skola och klarar ett självständigt liv med stöd från vuxna. Vi behöver även boenden för nyanlända flyktingfamiljer. Vi behöver och är intresserade av boenden för ungdomar och familjer där hyreskostnaden är marknadsmässig och helst att ungdomarna och familjerna kan få ett eget hyreskontrakt.

Vill du veta mer om att hyra ut rum eller meddela intresse, kontakta enhetschef Minna Rasol Nejad.

Mölndals stad har i dagsläget inget behov av att starta ny kommunal driftsentreprenad. Vill du veta mer om att starta boenden hänvisar vi till hemsidan för IVO. Mölndals stad kommer att göra en ny upphandling för HvB med mera inom det närmsta halvåret.

Kontakt

Minna Rasol Nejad
Enhetschef
Enheten för ekonomiskt bistånd
031-315 18 01
minna.rasol-nejad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-24 18.48