Anmäla oro för barn och unga

Är du orolig för ett barn eller en tonåring? I så fall bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du är även välkommen att kontakta oss om du är osäker på om du ska göra en orosanmälan eller inte. I så fall resonerar vi tillsammans kring din oro. Flera yrkesgrupper omfattas av så kallad anmälningsplikt och måste anmäla oro.

Vid akuta situationer – ring 112

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du omedelbart ringa 112. Mer information på polisens webb.

Frågor och svar

Vad händer när jag har gjort en orosanmälan? Denna och flera andra frågor besvaras i frågor och svar om orosanmälan.

Anmäla oro som privatperson

Om du gör en orosanmälan som privatperson kan du vara anonym. I så fall ska du inte i något skede berätta vem du är.

Du kan göra en orosanmälan på olika sätt:

 • Via e-tjänst
  På vardagar kan du anmäla oro via vår e-tjänst.
  Observera att e-tjänsten är stängd på helger och röda dagar. Då kontaktar du istället socialjouren: 031-365 87 00.
 • Per telefon
  Kontorstid: Hör av dig till Kontaktcenter Mölndal, exempelvis per telefon 031-315 10 00, och säg att du vill göra en orosanmälan som gäller ett barn eller en tonåring. Du kopplas då vidare till mottagningsenheten för barn och unga.
  Kvällstid och helger: Kontakta socialjouren i Göteborg.

 • Skriftligt, fysisk blankett
  Fyll i blanketten för orosanmälan Pdf, 248 kB.. Du kan fylla i blanketten direkt på datorn och därefter skriva ut eller så skriver du ut blanketten och fyller i den för hand. Skicka (eller lämna) in till social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
  Postadress:

  Mölndals stad
  Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
  431 82 Mölndal
  Lämna in på socialkontoret: Vill du lämna in orosanmälan personligen på socialkontoret? Det gör du i social- och arbetsmarknadsförvaltningens receptionen på Södra Ågatan 4A. Receptionens öppettider.

Anmäla oro som professionell

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har en skyldighet att rapportera till socialtjänsten om de misstänker att barn eller unga far illa. Socialstyrelsen har tagit fram denna film om orosanmälan för dig som har anmälningsplikt.

Illustration av en dator där en e-tjänst syns på skärmen (det syns inte exakt vilken e-tjänst det är).

E-tjänst för att anmäla oro

Via e-tjänsten kan du smidigt och enkelt anmäla oro för ett barn eller en tonåring. E-tjänsten kan användas både av dig som anmäler oro som privatperson och av dig som gör en orosanmälan inom ramen för ditt arbete.

Blankett för att anmäla oro

Blanketten kan användas både av dig som gör en orosanmälan som privatperson och av dig som gör orosanmälan i tjänsten. Du kan fylla i blanketten direkt på datorn. Det går också bra att skriva ut blanketten och fylla i den för hand.

Dela på:

Senast uppdaterad