Fältgruppen

Fältgruppen finns till för ungdomar och vi finns där ni finns. Du träffar oss runt om i kommunen både dagtid och kvällstid. Vi som arbetar i fältgruppen är utbildade socionomer.

Bild på de tre socionomerna i Fältgruppen. Utomhus med grönskande träd i bakgrunden.


Fältgruppens uppdrag är att jobba uppsökande och förebyggande med ungdomar i Mölndal.

Du kan prata med oss om:

  • funderingar du har, när du inte vet vart du ska vända dig
  • oro för dig själv eller någon annan
  • familj och vänner
  • skola och framtid
  • ensamhet och vänskap
  • sorg och saknad
  • olika former av våld
  • alkohol och andra droger
  • kärlek och sexualitet
  • psykisk ohälsa.

Att prata med oss är alltid frivilligt. Vi har tystnadsplikt och det du berättar för oss stannar hos oss. Men om vi får reda på något som gör oss oroliga för dig, är vi skyldiga att kontakta socialtjänsten. I så fall pratar vi med dig om det först.

Även du som är professionell kan kontakta oss i fältgruppen.

Projektet #ärduokej

Projektet #ärduokej, som drevs av Fältgruppen, syftade till att motverka våld i ungas nära relationer.

Vi finns i sociala medier

Fältgruppen på Facebook
Fältgruppen på Instagram

Kontakt

Fältgruppen
Södra Ågatan 4
431 35 Mölndal
0767-24 57 28 Karin
0709-63 36 04 Signe
0728-56 35 69 Elsa      
faltgruppen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad