Projektet #ärduokej

Projektet #ärduokej drivs av fältgruppen och syftar till att motverka våld i ungas nära relationer.

Kontroll över partnern via mobilen är ett av flera exempel på beteenden som inte är okej som tas upp i den pixibok som tagits fram inom ramen för projektet #ärduokej. Illustrationer av Sara Helsén.


Projektet och kampanjen #ärduokej syftar till att öka medvetenheten om och motverka våld i ungas nära relationer. Kommunikationen sker bland annat via Instagram-kontot @arduokej.

Fältgruppen är inte formellt experter på ämnet, men de är väl pålästa och har möjlighet att fungera som budbärare utifrån sitt uppdrag att jobba uppsökande och förebyggande med ungdomar i Mölndal.

Projektet finansieras delvis av medel från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Utbildningsinsatser för anställda i Mölndals stad

Fältgruppen påbörjade arbetet med projektet 2019. Året därpå drog det igång på allvar med bland annat en utbildningsinsats för fritidsledare och medarbetare på högstadieskolor i Mölndal. Dessutom arrangerades en digital konferens med olika föreläsare som följdes av nästan trehundra deltagare. i juni 2021 hölls en uppföljande träff för anställda inom staden.

Pixibok ska väcka tankar och dialog

I juni 2021 lanserades även en liten skrift i det klassiska pixiboksformatet för att ytterligare öka möjligheterna att nå ungdomar med viktiga budskap och väcka dialog om ämnet våld i ungas nära relationer. I boken finns konkreta exempel, tankeväckande frågor och faktarutor som förtydligar vad det är för typ av våld som beskrivs. Illustrationer och layout har gjorts av Sara Helsén.

Var kan jag hämta ett exemplar av pixiboken?

Pixiboken kommer att finnas till exempel på ungdomsmottagningen, i väntrum, hos kuratorn på skolan och på fritidsgården. Du kommer även att kunna hämta ett exemplar på Kontaktcenter Mölndal.

Mer information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad