Misstanke om barn som far illa

Du som vet eller misstänker att ett barn far illa kan ringa kommunens socialtjänst. Ring till Mölndals stads växel och be att få prata med en socialsekreterare på social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagningsgrupp för barn och unga. Där kan du lämna information, diskutera din oro och göra en orosanmälan. Vissa yrkesgrupper är skyldiga att göra orosanmälan. 

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du omedelbart anmäla detta till polis och socialtjänst. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten om all fara som rör barn.

Du kan göra en orosanmälan anonymt. En anonym orosanmälan utreds på samma sätt som andra orosanmälningar. Om du vill vara anonym kan du ringa via Mölndals stads växel 031-315 10 00 och be att få bli kopplad till mottagningsenheten. 

Dagtid kontaktar du social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagningsgrupp för barn och unga via stadens växel.

Kvällstid och helger kontaktar du socialjouren i Göteborg.

Anmälningsskyldiga yrkesgrupper

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har en skyldighet att rapportera till socialtjänsten om de misstänker att barn eller unga far illa. För skolpersonal, förskolepersonal, sjukvårdspersonal och fritidspersonal gäller skyldigheten oavsett om du arbetar i privat eller offentlig regi.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 85 82 fax
socialarbetsmarknad@molndal.se

Receptionens öppettider
måndag 08.00-16.00
tisdag      08.00-16.00
onsdag   08.00-16.00
torsdag 08.00-17.30
fredag 08.00-14.30

Telefontider
Se receptionens öppettider. Dessutom kan du alltid ringa till social- och arbetsmarknadsförvaltningen 30 minuter efter att receptionen har stängt.

Akuta situationer (när receptionen är stängd)
Om du själv eller någon annan är i akut behov av hjälp med något inom socialtjänstens ansvarsområde utanför kontorstid, kontakta socialjouren:
031-365 87 00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-04 16.09