Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Misstanke om barn som far illa

Du som vet eller misstänker att ett barn far illa kan ringa kommunens socialtjänst. Ring växeln och be att få prata med en socialsekreterare på social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagningsgrupp för barn och unga. Där kan du lämna information, anmäla eller diskutera din oro.

Du kan göra anmälan anonymt. En anonym anmälan utreds på samma sätt som andra anmälningar.

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du omedelbart anmäla detta till polis och socialtjänst. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten om all fara som rör barn.

Dagtid kontaktar du social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagningsgrupp för barn och unga via stadens växel.

Kvällstid och helger kontaktar du socialjouren i Göteborg.

Anmälningsskyldiga yrkesgrupper

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har en skyldighet att rapportera till socialtjänsten om de misstänker att barn eller unga far illa.

För skolpersonal, förskolepersonal, sjukvårdspersonal och fritidspersonal gäller skyldigheten oavsett om du arbetar i privat eller offentlig regi.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 85 82 fax
socialarbetsmarknad@molndal.se

Receptionens ordinarie öppettider
måndag 08.00-16.00
tisdag     08.00-16.00
onsdag   08.00-16.00
torsdag  08.00-17.30
fredag    08.00-14.30

Du kan alltid ringa till social- och arbetsmarknadsförvaltningen 30 minuter efter att receptionen har stängt.

Akuta situationer (utanför öppettiderna)
Om du själv eller någon annan är i akut behov av hjälp med något inom socialtjänstens ansvarsområde utanför kontorstid, kan du kontakta socialjouren.
031-365 87 00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 13.09