Arbete och praktik

För dig som vill ut i arbetslivet finns det flera vägar att gå. I Mölndal har vi många som är engagerade i att hjälpa dig.

Bland annat finns ett större samarbetsprojekt där vi tillsammans med kommunerna Härryda, Partille, Lerum och Alingsås erbjuder stöd till ökad arbetsförmåga. Det projektet kallas för Samordningsförbundet Insjöriket. Målet med deras arbete är att fler ska kunna skapa sin egen försörjning.

Hur får jag ett arbete?

Du som är över 18 år och har behov av ett individuellt anpassat stöd kan vända dig till Balder. Kärnan i verksamheten är individuell coachning. Tillsammans med en av Balders jobbcoacher arbetar du utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar med målet att du ska få ett arbete eller börja studera. Balder bedrivs i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunen. Inskrivningstiden i Balder är ungefär ett år.

Kontakt: fantastiskaresultat.se

Komma igång

För att få ökad arbetsförmåga eller undvika att bli sjukskriven, kan du ta gymträning till hjälp. Aktiv är samordningsförbundets verksamhet för dig från 16 år som vill öka din fysiska aktivitet för att må bättre och klara mer. Under sex veckor, vid två tillfällen i veckan, tränar du tillsammans med en fysioterapeut på gym.

Arbetsförmedlingen

På Arbetsförmedlingen kan du få hjälp och stöd i ditt arbetssökande, i allt från att skriva CV och förbereda dig inför en anställningsintervju, till att gå en arbetsmarknadsutbildning eller praktisera. Arbetsförmedlingen har även rekryteringsträffar där du har möjlighet att träffa arbetsgivare.

Tid: måndag, onsdag, fredag kl. 10–16

Plats: Torggatan 3 i Mölndal, bredvid Polishuset

Kontakt: 0771-60 00 00, Arbetsförmedlingen

Hjälp till arbete

Arbetsmarknadsenheten i Mölndals stad har en gruppverksamhet för dig mellan 16-24 år. Här får du individuell vägledning och stöd i ditt jobbsökande. Du kan få delta i verksamheten genom att be om det hos Arbetsförmedlingen, socialkontoret, aktivitetsansvaret eller på din skola.

Du får en kontaktperson som tillsammans med dig lägger upp en planering för hur du ska nå dina mål. Du kan få hjälp med att hitta en praktikplats och lämpliga jobb att söka. För dig som saknar arbetslivserfarenhet eller inte har arbetat på länge finns möjlighet att arbetsträna på någon av arbetsmarknadsenhetens två praktiska verksamheter; Neon Resurscenter och Torrekullagården.

Neon Resurscenter har snickeri- och textilverksamhet. Torrekullagården erbjuder arbetsträning inom bland annat trädgård, loppis, café och bygg- och underhåll.

Annat stöd som finns är SIA, där jobbar arbetsspecialister från Vård- och omsorgsförvaltningen med att stötta personer som vill ut i arbetslivet. Det kan ske via studier, praktik eller arbete. Du är välkommen till SIA om du bor i Mölndal och har beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller har en varaktig psykisk funktionsnedsättning.

SPIRA är en verksamhet för personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning. Här får du möjlighet att skapa struktur, ta vara på dina resurser och bli del av ett sammanhang. Du får stöd i att ta makten över ditt liv och din återhämtning.

Kontakt: SIA via kommunens växel 031-315 10 00. Boka studiebesök på Spira eller få mer information på 031-315 23 73.

Kontakt

Mirjam Rissanen-Hjorth
Ansvarig Kommunala Aktivitetsansvaret, KAA
031-315 30 24
mirjam.rissanen-hjorth@molndal.se

Anna Jakobsson
Samordnare och studie- och yrkesvägledare
0709 - 60 50 63
anna.jakobsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad