Försörjning

Att kunna skapa sin egen försörjning i form av lön är många människors önskan. Vi finns här för att hjälpa dig att nå arbetsmarknaden, ibland inom kort, och i andra fall på längre sikt. Innan du är där finns det andra sätt att försörja sig. En del har sparade pengar, fonder, aktier eller arv att använda. Om du inte har den möjligheten finns det andra sätt.

Föräldrar

Dina föräldrar är försörjningsskyldiga för dig fram till du fyller 18 år, eller fram till 21 år om du studerar på gymnasiet enligt Föräldrabalken 7 kap §1.

Studiemedel

Om du studerar på eftergymnasiala studier och har fyllt 20 år kan du ansöka om studiemedel (både studiebidrag och studielån) hos CSN (Centrala studiemedelsnämnden). Om du studerar på gymnasiet och har fyllt 20 år kan du också ansöka om studiemedel (både studiebidrag och studielån) hos CSN.

Sjukpenning eller aktivitetsersättning

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom och har läkarintyg eller läkarutlåtande kan du ansöka om sjukpenning eller aktivitetsersättning hos Försäkringskassan.

Aktivitetsstöd

Om du är arbetssökande och har en aktivitet via Arbetsförmedlingen kan du få en ersättning som kallas aktivitetsstöd.

Arbetslöshetsersättning (A-kassa/Alfakassa)

Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Mirjam Rissanen-Hjorth
Ansvarig Kommunala Aktivitetsansvaret, KAA
031-315 30 24
mirjam.rissanen-hjorth@molndal.se

Anna Jakobsson
Studie- och yrkesvägledare
0709 - 60 50 63
anna.jakobsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad