Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Utbildning

Här kan du som saknar gymnasiekompetens läsa om allt som finns och hitta den utbildning som passar dig bäst.

Individuellt upplägg- studier för just dig

Plug In är för dig som är mellan 16 och 20 år som har hoppat av gymnasiet och vill återuppta dina gymnasiestudier med ett individuellt upplägg. Som elev på Plug In tillhör du gymnasieskolan men läser dina kurser på Campus Mölndal. Du läser i din egen takt med stöd av en egen mentor.

Kontakt: Drop-in KAAM varje torsdag kl. 16.30–18 på, Vägledning Campus Mölndal, Göteborgsvägen 97 (hållplats Krokslätts fabriker). Du kan också be att din gymnasieskola kontaktar rektorn på Plug In på tel. 031-315 31 15

Krokslättgymnasiet

Krokslättsgymnasiet är en skola som erbjuder Vård- och omsorgsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Efter avklarad utbildning kan du jobba inom vården eller läsa vidare. Utbildningarna ger dig möjlighet att läsa vidare till sjuksköterska, psykolog, polis, ambulansförare, lärare eller någon annan vård- och samhällsrelaterad vidareutbildning.

På Krokslättsgymnasiet finns också fler möjligheter för dig som inte är behörig till ett nationellt program, alltså inte har tillräckligt många betyg från grundskolan. Då kan Introduktionsprogrammen vara ett alternativ. Här har du möjlighet att få en individuellt anpassad utbildning som kan hjälpa dig att komma direkt ut på arbetsmarknaden, eller till annan utbildning. Det finns tre introduktionsprogram på Krokslättsgymnasiet. Individuellt alternativ (IMIND) utformas efter dina förutsättningar och ska ge dig det du behöver för att kunna gå vidare till yrkesintroduktion, till annan fortsatt utbildning eller direkt till arbetsmarknaden. Programinriktat individuellt val (IMPRO) syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram. Du ska så snart som möjligt kunna antas till det programmet. Du läser de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som krävs för att du ska bli behörig. På Krokslättsgymnasiet finns programinriktat individuellt val med inriktning mot Vård- och omsorgsprogrammet. Yrkesintroduktion (IMYRK) ska ge dig en yrkesinriktad utbildning som gör att du kommer in på arbetsmarknaden, eller på ett yrkesprogram. På Krokslättsgymnasiet finns yrkesintroduktion med inriktning mot Vård- och omsorgsprogrammet.

Kontakt: Tel. 031-315 31 00, kgy@molndal.se Du kan läsa mer om alla programmen på molndal.se/krokslattsgymnasiet

Utbildning för dig över 20 år? Eller har du studiebevis?

Är du över 20 år eller har du fått ett studiebevis? Vill du träffa en studievägledare för att få inspiration och information om utbildning (Vuxenutbildning, Folkhögskola, Yrkeshögskola, Högskola eller universitet)? Då ska du träffa oss på Vägledning Campus Mölndal. Vi kan även hjälpa dig med ansökningar och annat praktiskt. Vi ger också vägledning för särskola och gymnasiesärskola för dig under 20 år, särvux för dig över 20 år.

På Campus Mölndals vuxenutbildning kan du läsa allmänna kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Det finns även möjlighet att läsa gymnasiala kurser på distans. Vuxenutbildningen erbjuder även yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildning, SFI-utbildning och Särvux. Naturligtvis finns det en massa andra utbildningar att välja på som du kan få information om på Vägledning Campus Mölndal men vill du läsa upp dina gymnasiebetyg så måste du läsa dem i din hemkommun.

Kontakt: Drop-in måndagar kl. 13–15, tisdagar, kl. 10–12 och onsdagar kl. 13–15 på Vägledning, Campus Mölndal, Göteborgsvägen 97, (hållplats Krokslätts fabriker). På drop-in-tiderna får du svar på kortare frågor. Det bästa är att boka ett besök då vi avsätter en hel timmas studievägledning. Boka tid på tel. 031-315 10 14.

Du kan ansöka direkt till Campus Mölndals utbildningar i Alvis

Kontakt

Mirjam Rissanen-Hjorth
Verksamhetsutvecklare
Ansvarig Kommunala Aktivitetsansvaret, KAA
Utbildningsförvaltningen
031-315 30 24
031-315 10 00 växel
mirjam.rissanen-hjorth@molndal.se

Anna Jakobsson
Studie- och yrkesvägledare
0709 - 60 50 63
anna.jakobsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-21 16.10