Stöd till familjen

Att vara förälder innebär ofta glädje. Men ibland behöver man som förälder stöd, inspiration, kunskap och energi.

I alla familjer förekommer bråk och konflikter och ibland kan föräldraskapet kännas extra tufft. Alla kan behöva stöd i sin roll som förälder. I Mölndal finns flera möjligheter till stöd för dig som förälder (eller annan viktig vuxen) och till er som familj.

Exempel på service och stöd

Listan nedan tar upp exempel på service och stöd som familjer/föräldrar kan få av Mölndals stad. En del insatser kräver ansökan, utredning och beslut. (I menyn finns mer information.)

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad