Stöd till familjen

Att vara förälder innebär ofta glädje. Men ibland kan man som förälder behöva kunskap, stöd och råd.

I alla familjer förekommer bråk och konflikter och ibland kan föräldraskapet kännas extra tufft. Alla kan någon gång behöva stöd i sin roll som förälder. I Mölndal finns flera möjligheter till stöd för dig som förälder (eller annan viktig vuxen) och till er som familj.

Exempel på stöd till föräldrar och viktiga vuxna

Listan nedan tar upp exempel på stöd som familjer/föräldrar kan få av Mölndals stad (eller av en aktör som jobbar på uppdrag av oss). En del stöd kräver ansökan, utredning och beslut medan annat är mer lättillgängligt.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad