Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Adoption

En adoption är till för barnets skull och ska ge barnet en trygg och god uppväxt.

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget

Vid en nationell adoption tar man emot ett barn under 18 år som sitt eget. Dessa är sällsynta adoptioner, och förekommer då mest som styvförälderadoptioner.

Vanligare är en internationell adoption, som betyder att man adopterar ett barn från ett annat land. Det adopterade barnet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige. Lär mer om internationella adoptioner.

Innan du kan få göra en internationell adoption

Om du är intresserad av att adoptera ska du kontakta familjerätten för ett informationssamtal. Sedan måste du gå en obligatorisk förberedande utbildning om adoption som kommunen anvisar. Efter utbildningen gör familjerätten en utredning för att ta reda på om du är lämplig som adoptivförälder. Du får bland annat berätta om din bakgrund och dina nuvarande levnadsförhållanden. Du får också lämna ett läkarintyg.

Informationen som du lämnar blir underlag för ett beslut i Mölndals stads socialnämnd och kommer också att användas när du presenteras för de utländska myndigheterna som ska välja familj till ett barn. Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivförälder kan socialnämnden ta ett beslut om att ge dig tillstånd att adoptera.

Innan du kan göra en styvförälderadoption

Gifta par kan adoptera den andre makens, makans eller registrerad partners barn. Om du vill adoptera måste du ansöka hos Tingsrätten i Göteborg. Innan Tingsrätten fattar det slutgiltiga beslutet gör familjerätten en utredning för att ta reda på om en adoption är till barnets bästa.

Vill du veta mer kontakta gärna Familjerätten.

Kontakt

Familjerätten
Södra Ågatan 4 B
431 82 Mölndal
031-315 11 11
familjeratten@molndal.se

Telefontid
måndag – fredag kl. 8.30 – 10.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 13.03