Faderskap/föräldraskap

När ett nyfött barn har en registrerad förälder (och inte två) ska kommunen fastställa faderskap/föräldraskap. Detta gäller bland annat barn vars föräldrar lever i ett samboförhållande. I Mölndal sköts detta viktiga uppdrag av kommunens kontaktcenter.

När ett barn föds i ett äktenskap mellan två personer av olika kön registreras både kvinnan och mannen per automatik som föräldrar, som barnets moder och fader. Föräldrarna behöver alltså inte göra någonting aktivt för att registreras som föräldrar.

När behöver faderskap/föräldraskap fastställas?

Om du som fött barn inte är gift, eller om du lever i ett samkönat äktenskap/samboförhållande, är det bara du (som fött barnet) som automatiskt registreras som förälder. Då ska kommunen fastställa faderskap/föräldraskap.

Det är först när faderskapet/föräldraskapet är fastställt som barnet får juridiska band även till den andra föräldern.

Kort efter födseln skickar Skatteverket information om det nyfödda barnet till den kommun där barnet är folkbokfört. Det är sedan kommunens – Mölndals stads – skyldighet att fastställa eventuellt faderskap/föräldraskap.

E-tjänst och kontaktcenter

Om det inte råder några oklarheter om vem barnets andra förälder är, kan faderskapet/föräldraskapet i regel fastställas genom att en faderskapsbekräftelse/föräldraskapsbekräftelse undertecknas. Som Mölndalsbo gör du detta på kommunens kontaktcenter.

  • Du kan underlätta och förbereda genom att använda vår e-tjänst.

  • För att administrationen ska bli klar behöver ett besök göras på Kontaktcenter Mölndal där föräldern legitimerar sig. Till kontaktcenter kan du även vända dig vid frågor.

När behövs en mer omfattande utredning?

Ibland behöver faderskapet/föräldraskapet utredas på ett mer omfattande sätt, för att kunna fastställas. Detta kan exempelvis bli nödvändigt om det på något sätt är oklart eller råder oenighet om vem fadern är, eller om någon av parterna inte medverkar till att fastställa faderskapet/föräldraskapet. Ibland är det omöjligt att fastställa faderskapet/föräldraskapet, men även i dessa fall måste en utredning genomföras.

Om en mer omfattande utredning behövs i ditt/ert fall, kommer du att hänvisas till Familjerätt i samverkan som finns i Partille kommun.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad