Faderskap/föräldraskap

För nyfödda barn som bara har en registrerad förälder ska kommunen fastställa faderskap/föräldraskap. Detta gäller bland annat barn vars föräldrar är sambo (och alltså inte gifta med varandra). Det gäller även dig som fött barn och som helt eller delvis saknar uppgifter om den andra föräldern. Det är först när faderskapet/föräldraskapet är fastställt som barnet får juridiska band även till den föräldern.

När ett barn föds i ett äktenskap mellan två personer av olika kön registreras både kvinnan och mannen per automatik som föräldrar, som barnets moder och fader. Men om du som fött barn inte är gift, eller om du lever i ett samkönat äktenskap, är det bara du som automatiskt registreras som förälder till barnet.

Kort efter födseln skickar Skatteverket information om det nyfödda barnet till den kommun där barnet är folkbokfört. Det är sedan kommunens skyldighet att fastställa eventuellt faderskap/föräldraskap.

 • Om det inte råder några oklarheter om vem barnets andra förälder är, kan faderskapet/föräldraskapet i regel fastställas genom att en faderskapsbekräftelse, föräldraskapsbekräftelse undertecknas. Ibland måste en mer omfattande utredning göras.

 • Om du som fött barn helt eller delvis saknar uppgifter om den andra biologiska föräldern, måste även detta meddelas kommunen.

När du som kvinna i en samkönad relation får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening.

Så går det till att fastställa faderskap/föräldraskap

 • I vanliga fall kan du/ni som bor i Mölndal och som får barn bekräfta faderskapet/föräldraskapet redan under graviditeten. Men på grund av rådande pandemi har våra rutiner för besök ändrats och tills vidare handläggs bara ärenden där barnet är fött.
 • Efter födseln får kommunen information från Skatteverket om det nyfödda barnet. Kort därpå tar vi kontakt med dig som är barnets registrerade förälder genom ett brev som skickas till din folkbokföringsadress.

 • Därefter ska du/ni inkomma med uppgifter om vem som är barnets andra förälder (om detta inte redan gjorts i förväg via e-tjänsten). Om du helt eller delvis saknar uppgifter om den andra föräldern, ska du meddela detta. I båda fallen går det bra att använda e-tjänsten:
  E-tjänst fastställa faderskap/föräldraskap.

 • Under rådande pandemi gäller följande: Om du är sambo med barnets andra förälder skickas handlingarna hem till er. Ni skriver under och skickar tillbaks handlingarna till oss.

 • Det går att anmäla gemensam vårdnad om barnet i samband med att faderskap/föräldraskap bekräftas. Om ingen sådan anmälan undertecknas, kommer modern att fortsatt stå som ensam vårdnadshavare.
  Ska föräldraskap fastställas när två kvinnor som är gifta med varandra får barn?

Vad händer sedan?

Efter att bekräftelsen om faderskap/föräldraskap har undertecknats, anmäler kommunen faderskapet/föräldraskapet till Skatteverket. Det är först när faderskapet, föräldraskapet är fastställt som barnet får juridiska band även till den föräldern.

Ibland behövs en mer omfattande utredning

Ibland behöver faderskapet/föräldraskapet utredas på ett mer omfattande sätt för att kunna fastställas. Detta kan exempelvis bli nödvändigt om det på något sätt är oklart eller om det finns oenigheter om vem fadern är, eller om någon av parterna inte medverkar till att få faderskapet/föräldraskapet fastställt. Ibland kan faderskapet, föräldraskapet vara omöjligt att fastställa men även då är kommunen skyldig att genomföra en utredning.

Varmt välkommen att kontakta familjerätten via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakt

Familjerätten
Södra Ågatan 4 A
431 82 Mölndal
031-315 10 00
familjeratten@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad