Faderskap/föräldraskap

När ett nyfött barn har en registrerad förälder (och inte två) ska faderskap/föräldraskap fastställas. Detta gäller bland annat när det nyfödda barnets föräldrar lever i ett samboförhållande. Under de första 14 dagarna efter barnets födelse, kan föräldraskap bekräftas via Skatteverkets e-tjänst. Precis som tidigare kan föräldraskap även bekräftas på Kontaktcenter Mölndal.

Är du gift?

  • Om det nyfödda barnets föräldrar är gifta sker fastställande av föräldraskap för båda föräldrarna automatiskt, alltså utan att ni behöver göra något. Ni registreras båda som föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och ni får gemensam vårdnad.

  • Om du som har fött barn inte är gift är det bara du (som fött barnet) som automatiskt registreras som förälder till barnet. Det är först när faderskapet/föräldraskapet är fastställt som barnet får juridiska band även till den andra föräldern.

Bekräfta föräldraskapet

Om det inte råder några oklarheter om vem barnets andra förälder är, kan faderskapet/föräldraskapet i regel fastställas smidigt och enkelt. Det kan antingen göras genom Skatteverkets e-tjänst (inom 14 dagar efter barnets födelse) eller på Kontaktcenter Mölndal. Obs! Om det har gått mer än 14 dagar sedan barnet föddes, ska ni vända er till Kontaktcenter Mölndal.

  • Skatteverkets e-tjänst: Ni kan själva bekräfta föräldraskap digitalt genom en e-tjänst på Skatteverkets webbplats. Observera att detta måste göras inom de första 14 dagarna efter barnets födelse. I samma e-tjänst kan gemensam vårdnad anmälas. Mer information och länk till e-tjänsten (Skatteverkets webbplats).

  • Kontaktcenter Mölndal: Det går också att bekräfta föräldraskap på kommunens kontaktcenter, Kontaktcenter Mölndal. Om det har gått mer än 14 dagar sedan barnet föddes, måste ni vända er hit. Du/ni kan underlätta och förbereda genom att använda vår e-tjänst. För att administrationen ska bli klar behöver ett besök göras på Kontaktcenter Mölndal där du legitimerar dig.

Ibland behöver föräldraskapet utredas

Observera att ovan nämnda tillvägagångssätt för att bekräfta föräldraskap, gäller vid situationer där det inte råder någon osäkerhet kring vem som är barnets andra förälder.

Ibland behöver faderskapet/föräldraskapet utredas för att kunna fastställas. Detta kan exempelvis bli nödvändigt om det på något sätt är oklart eller råder oenighet om vem fadern är, eller om någon av parterna inte medverkar till att fastställa faderskapet/föräldraskapet. Ibland är det omöjligt att fastställa faderskapet/föräldraskapet, men även i dessa fall måste en utredning genomföras.

När en mer omfattande utredning behövs, görs detta av Familjerätt i samverkan som finns i Partille kommun.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad