Familjebehandling

Familjebehandling finns inom stadens socialtjänst för att erbjuda familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 stöd vid bekymmer och svårigheter i föräldraskapet.

Vad är familjebehandling?

Familjebehandling ges av kommunens socialtjänst. Familjebehandling är en möjlighet för din familj att förändra er livssituation till det bättre genom att använda familjens existerande resurser. Familjebehandling utgår alltid ifrån barnets behov.

Vad är första steget?

Via Kontaktcenter Mölndal kommer du i kontakt med en handläggare inom enheten för barn och unga på social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Du och handläggaren kommer tillsammans fram till om familjebehandling skulle kunna vara ett bra stöd för dig och din familj.

Hur går det till?

Om familjebehandling ses som ett bra stöd, får du via handläggaren kontakt med en familjebehandlare. Ni gör tillsammans upp en plan för förändringsarbetet och hur det kan genomföras.

Det är vanligt att hela familjen träffar familjebehandlaren varje eller varannan vecka. Familjebehandling sker oftast i kommunens lokaler på Nämndemansgatan 3. Det kan också ske hemma hos dig eller på en annan plats, beroende på vad som passar bäst.

Förebyggande arbete

I de flesta fall vänder sig kommunens familjebehandling mot familjer som redan har någon form av problem. En mindre del av arbetet används till att förebygga att problem uppstår, att goda livsvillkor för barn och ungdomar får företräde.

Att ha en fungerande relation inom familjen ses som väsentligt. Att sätta in insatser i ett tidigt skede för att stödja positiv utveckling, ta sig ur en tillfällig svacka eller bryta oönskade mönster, är avgörande.

Exempel på förebyggande insatser i Mölndal:

  • förebyggande familjestöd där du erbjuds ett begränsat antal sorterande samtal (om du tror att detta kan vara lämpligt för dig och din familj, ska du prata med mottagningsgruppen för barn och unga som du når via kontaktcenter)

  • gruppverksamhet eller enskilt stöd för dig som är nybliven förälder (om du tror att du har behov av detta, prata med mottagningsgruppen för barn och unga som du når via kontaktcenter)

  • föräldragrupper till dig som har barn i ålder 3-9 år enligt "De otroliga åren"-metoden

  • föräldragrupper inom ramen för konceptet Komet startar regelbundet.

Det kostar inget att få stöd

Familjebehandling och gruppverksamhet inom socialtjänstens öppenvård är avgiftsfri.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
031-315 10 00 (kontaktcenter)
031-87 85 82 (fax)

Besöksadress
Södra Ågatan 4 A-B, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Akuta situationer utanför kontorstid
Ring 112 eller kontakta socialjouren031-365 87 00.

Dela på:

Senast uppdaterad