Familjebehandling

Familjebehandling finns inom stadens socialtjänst för att erbjuda familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 stöd vid bekymmer och svårigheter i föräldraskapet.

Vad är familjebehandling?

Familjebehandling ges av kommunens socialtjänst. Familjebehandling är en möjlighet för din familj att förändra er livssituation till det bättre genom att använda familjens existerande resurser. Familjebehandling utgår alltid ifrån barnets behov.

Vad är första steget?

Via Kontaktcenter Mölndal kommer du i kontakt med en handläggare inom enheten för barn och unga på social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Du och handläggaren kommer tillsammans fram till om familjebehandling skulle kunna vara ett bra stöd för dig och din familj.

Hur går det till?

Om familjebehandling ses som ett bra stöd, får du via handläggaren kontakt med en familjebehandlare. Ni gör tillsammans upp en plan för förändringsarbetet och hur det kan genomföras.

Det är vanligt att hela familjen träffar familjebehandlaren varje eller varannan vecka. Familjebehandling sker oftast i kommunens lokaler på Nämndemansgatan 3. Det kan också ske hemma hos dig eller på en annan plats, beroende på vad som passar bäst.

Familjebehandling kan också ges till familjer som en åtgärd efter en utredning av socialsekreterare som lett fram till biståndsbeslut.

Förebyggande arbete

I de flesta fall vänder sig kommunens familjebehandling mot familjer som redan har någon form av problem. En mindre del av arbetet används till att förebygga att problem uppstår, att goda livsvillkor för barn och ungdomar får företräde.

Att ha en fungerande relation inom familjen ses som väsentligt. Att sätta in insatser i ett tidigt skede för att stödja positiv utveckling, ta sig ur en tillfällig svacka eller bryta oönskade mönster, är avgörande.

Exempel på förebyggande insatser i Mölndal:

  • förebyggande familjestöd där du erbjuds ett begränsat antal sorterande samtal
  • stödgrupper för barn som har förälder med beroendeproblematik eller psykisk problematik
  • stödgrupper för barn vars föräldrar separerat
  • gruppverksamhet eller enskilt stöd för dig som är nybliven förälder
  • föräldragrupper till dig som har barn i ålder 3-9 år enligt "Otroliga åren"-metoden  
  • föräldragrupper till dig med tonåringar som har svårigheter i sin föräldraroll
  • föräldragruppsverksamhet som ges till dig som ska eller har separerat.

Familjebehandling och gruppverksamhet inom socialtjänstens öppenvård är avgiftsfri.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ej bokade besök: Göteborgsvägen 11-17
Bokade besök: Södra Ågatan 4 A-B, Mölndal

031-315 10 00 kontaktcenter
031-87 85 82 fax
kontakt@molndal.se

Receptionens öppettider
måndag 08.00-16.00
tisdag     08.00-16.00
onsdag   08.00-16.00
torsdag  08.00-18.00
fredag    08.00-14.30

Akuta situationer utanför kontorstid
Kontakta polisen på 112 eller socialjouren031-365 87 00.

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-13 15.25