Familjebehandling

Familjebehandling finns inom stadens socialtjänst för att erbjuda familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 som stöd till dem som har bekymmer och svårigheter i sitt föräldraskap.

Vad är familjebehandling?

Familjebehandling tillhandahålls av kommunens socialtjänst och är en möjlighet för din familj att förändra er livssituation till det bättre genom att använda familjens existerande resurser. Den utgår alltid ifrån barnets behov.

Hur går det till?

Via kommunens växel kommer du in kontakt med en handläggare på social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagningsgrupp för barn och unga. Tillsammans kommer ni fram till om familjebehandling kan vara ett bra stöd för dig och din familj.

Om familjebehandling ses som ett bra stöd, får du via handläggaren kontakt med en familjebehandlare som du gör upp en plan med för hur förändringsarbetet kan genomföras. Vanligt är att ni träffas hela familjen tillsammans med familjebehandlare var eller varannan vecka.

Familjebehandling sker vanligtvis i kommunens lokaler på Nämndemansgatan 3, eller hemma hos dig beroende på vad som passar bäst.

Familjebehandling kan också ges till familjer som en åtgärd (biståndsbeslut) efter en social utredning av socialsekreterare.

Förebyggande arbete

I de flesta fall  vänder sig kommunens familjebehandling mot familjer som redan har någon form av problem. En mindre del av arbetet används till att förebygga att problem uppstår, att goda livsvillkor för barn och ungdomar får företräde.

Att ha en fungerande relation inom familjen ses som väsentligt. Att sätta in insatser i tidigt skede för att stödja positiv utveckling eller att ta sig ur en tillfällig svacka eller bryta oönskade mönster är avgörande.

Exempel på förebyggande insatser är:

  • förebyggande familjestöd där du erbjuds ett begränsat antal sorterande samtal.
  • stödgrupper för barn som har förälder med beroendeproblematik eller psykisk problematik.
  • stödgrupper för barn vars föräldrar separerat
  • gruppverksamhet eller enskilt stöd för dig som är nybliven förälder.
  • föräldragrupper till dig som har barn i ålder 3-9 år enligt "Otroliga åren"-metoden.  
  • föräldragrupper till dig med tonåringar som har svårigheter i sin föräldraroll.
  • föräldragruppsverksamhet som ges till dig som ska eller har separerat.

Familjebehandling och gruppverksamhet inom socialtjänstens öppenvård är avgiftsfri.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 85 82 fax
socialarbetsmarknad@molndal.se

Receptionens öppettider
måndag 08.00-16.00
tisdag      08.00-16.00
onsdag   08.00-16.00
torsdag 08.00-17.30
fredag 08.00-14.30

Telefontider
Se receptionens öppettider. Dessutom kan du alltid ringa till social- och arbetsmarknadsförvaltningen 30 minuter efter att receptionen har stängt.

Akuta situationer (när receptionen är stängd)
Om du själv eller någon annan är i akut behov av hjälp med något inom socialtjänstens ansvarsområde utanför kontorstid, kontakta socialjouren:
031-365 87 00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-21 14.52