Bli familjehem

Vill du hjälpa ett barn och samtidigt utvecklas som människa? Har du ett rum över i ditt hem? Då kan du anmäla intresse för att bli familjehem. Som familjehem gör du en viktig insats. Du får utbildning, handledning och stöd av Mölndals stad.

Jessica och Milan har flera års erfarenhet av att vara familjehem med uppdrag åt Mölndals stad. Som familjehem får man professionellt stöd och handledning i sitt viktiga uppdrag av en familjehemssekreterare. Till vänster på bilden sitter familjehemssekreteraren Maria.

Anmäl intresse

Du kan anmäla intresse för att bli familjehem via vår e-tjänst. En av våra familjehemssekreterare tar då kontakt med dig för fortsatt dialog.

Varför behövs familjehem?

Alla barn har rätt till föräldrar, vuxna som finns där, och som har tid och kärlek för sina barn. Socialtjänsten försöker alltid stötta barn och familjer som har det tufft, så att det blir bättre. Men ibland kan barn och unga inte bo kvar hemma, av olika skäl. Därför behövs familjehem som kan ta emot ett barn för en längre eller kortare tid och som kan ge barnet den trygghet och omvårdnad som varje barn behöver.

Vem kan bli familjehem?

Familjehem kan se ut på olika sätt. Det kan finnas en eller två vuxna i familjen, och det kan finnas barn eller inte. Du kan bo i lägenhet eller i hus. Du behöver inte ha någon särskild utbildning. Det viktiga är att du är en trygg vuxen med en stabil tillvaro, med tid och kärlek att ge. Och så behöver det finnas möjlighet för barnet att få ett eget rum.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem är en utmaning och ett ansvarsfullt uppdrag, men det ger också mycket glädje och stimulans till familjen. I familjehem behövs ett stort hjärta, en varm famn och mycket kärlek.

Din uppgift som familjehem är att ta hand om barnet, men också att hålla kontakt med och samarbeta med barnets familj, skola, socialtjänst och andra viktiga personer runt barnet. Målet är ofta att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till en hel uppväxt.

Ett familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Du kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, i stan eller på landet. Du behöver ha ett rum över i ditt hem, så att barnet kan få ett eget rum. Om ni är flera i familjen, är det viktigt att alla är överens om att vilja ta emot en ny familjemedlem.

Som familjehem behöver du ha tid och kraft över, lust att engagera dig och ett intresse för barn och ungdomar. Eftersom behoven för de barn och ungdomar som placeras ser olika ut behövs olika slags familjekonstellationer som familjehem. Släktingar till barnet eller någon annan som finns i barnets nätverk kan också bli familjehem.

Ersättning

Som familjehem får du också en viss ersättning uppdelat i arvode och omkostnader. Dessa utgår från Sveriges kommuner och regioners rekommendationer för familjehem.

Kontakt

Familjehemssekreterarna
Södra Ågatan 4 B
Mölndals stad
431 82 Mölndal
031-315 10 00 (kontaktcenter)
familjehem@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad