Familjerätt

I de flesta familjerättsliga frågor ska du som Mölndalsbo vända dig till "Familjerätt i samverkan" i Partille. Om det gäller att fastställa föräldraskap ska du höra av dig till Kontaktcenter Mölndal.

Mölndal och två grannkommuner har en gemensam familjerätt. "Familjerätt i samverkan" ligger i Partille kommun men finns även till för dig som bor i Mölndal. Du når familjerätt i samverkan via Kundcenter Partille.

Vad är familjerätt?

Familjerätt inom socialtjänsten är en specialiserad verksamhet som till största delen utgörs av myndighetsutövning. Familjerätten arbetar med utredningar och handläggning av frågor som rör bland annat vårdnad, boende och umgänge, separation, skilsmässa och adoption. Familjerätten genomför även samarbetssamtal.

Gäller ditt ärende faderskap, föräldraskap?

Om det handlar om att fastställa faderskap, föräldraskap kan du börja med att höra av dig till Kontaktcenter Mölndal. Kontaktcenter i många fall kan hjälpa till med den administration som krävs för att fastställa faderskap/föräldraskap.

Om en mer omfattande utredning behövs i ditt/ert fall, kommer du/ni att hänvisas vidare till Familjerätt i samverkan.

Kontakt

Familjerätt i samverkan - Mölndal, Härryda och Partille
Du som bor i Mölndal ska, i de flesta familjerättsliga frågor, vända dig till Familjerätt i samverkan.

Om det gäller
Fastställande av faderskap/föräldraskap kontakta Kontaktcenter Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad