Umgänget Stjärnan

Umgängesstöd innebär att en person finns med som stöd när ett barn träffar en förälder som hen inte bor med. Umgänget äger rum på Stjärnan som ligger i Balltorp.

På Umgänget Stjärnan kan barn och förälder träffas under trygga former. Umgänget Stjärnan ligger i en öppen förskolas lokaler i Balltorp.

Rum för olika aktiviteter

I lokalerna finns det flera rum som passar för olika aktiviteter:

  • Ett större lekrum med plats för aktiviteter för både små och stora barn, exempelvis bygglek, rollek och lek med bollar.

  • En ateljé med material för pyssel och skapande med färg och pensel.

  • Ett kök med möjlighet att laga enklare mat och äta tillsammans. Det är du som umgängesförälder som planerar och tar med mat eller fika. Att fika tillsammans brukar bli en trevlig stund. I köket finns även spel och pyssel för barn i olika åldrar.
  • Två mindre rum som används som samtalsrum och som väntrum för boendeföräldern.

Vilka jobbar på Stjärnan?

Vi som jobbar här heter Anna och Caroline. Vi är med som stöd när barn och förälder träffas, för att umgänget ska bli tryggt och förutsägbart för barnet.

Vad är umgängesstöd?

Tingsrätten kan besluta om att ett umgängesstöd – under en begränsad tid på högst ett år – ska vara närvarande under ett barns umgänge med en förälder som inte är boendeförälder, alltså när barnet träffar en förälder som hen inte bor med. Det innebär stöd och hjälp i syfte att barnet ska kunna träffa föräldern under trygga former.

Om beslut har fattats om att umgänget ska vara på detta sätt, är det kommunens ansvar att se till att det genomförs. De flesta andra frågor inom familjerättens område hanteras av Familjerätt i samverkan som organisatoriskt tillhör Partille kommun.

Mer information

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har en webbplats där det finns mer information om umgängesstöd. Bland annat besvaras följande frågor:

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad