Föräldraskapsstöd - Komet

Tycker du att samvaron med ditt barn mest består av konflikter? Då är du välkommen på kurs i föräldraskapsstöd.

Komet är ett program i föräldraskapsstöd som syftar till att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Det är vanligt med bråk och konflikter mellan förälder och barn och det vara svårt att veta hur man skall hantera situationen. Komet är ett föräldrautbildningsprogram som riktar sig till dig som vill minska tjat och konflikter i hemmet och få en bättre relation med ditt barn.

Hur går det till?

Det finns två olika Komet-kurser. En kurs för dig som har barn i åldern 3-11 år och en kurs för dig som har barn i åldern 12-18 år.

Komet består av gruppträffar tillsammans med andra föräldrar. Kursen innehåller 9 träffar à 2 timmar och 30 minuter. Gruppen leds av två utbildade Kometgruppledare. Innehållet i Komet bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och hur relationen mellan förälder och barn kan stärkas. Du kommer att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och samtidigt öva på nya förhållningssätt mellan träffarna.

Vem kan gå?

Kurserna riktar sig till dig som har barn mellan 3-11 år eller 12 -18 år med utagerande beteende och där det uppstår tjat, bråk och konflikter i hemmet. Grundprincipen i programmet är att först bygga och stärka relationen för att på så sätt skapa förutsättningar att sedan jobba mer direkt med samarbete och konflikthantering.

Träffarna har följande teman:

  • Tid tillsammans
  • Positiv kommunikation
  • Lyssna och håll kontakten
  • Förhandla och lös problem
  • Uppdrag
  • Mindre tjat, skäll och ilska
  • Regler
  • Uppföljningsträff.

Anmälan

Under våren 2020 kommer Mölndals stad pausa Komet föräldraskapskurser för tonårsföräldrar. Detta för att omfördela resurser på grund av coronaviruset (covid -19).

Under hösten 2020 kommer Mölndals stad erbjuda nya kurser i Komet föräldraskapsstöd. 

Anmälan sker till samordnare för samhällsarbete: vibeke.ekstrom@molndal.se

Kontakt

Vibeke Ekström
Samordnare samhällsarbete Kållered
Kultur- och fritidsförvaltningen
0704-67 71 33
vibeke.ekstrom@molndal.se

Johanna Nygren
Folkhälsosamordnare
Kultur- och fritidsförvaltningen
0704-67 78 14
johanna.nygren@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-11 15.56