Föräldraskapsstöd Komet

Består tiden tillsammans med ditt barn mest av konflikter?
Då är du välkommen på en digital kurs i föräldraskapsstöd.

Komet är ett program i föräldraskapsstöd som syftar till att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Det är vanligt med bråk och konflikter mellan förälder och barn och det vara svårt att veta hur man skall hantera situationen. Komet är ett föräldrautbildningsprogram som riktar sig till dig som vill minska tjat och konflikter i hemmet och få en bättre relation med ditt barn.

Hur går det till?

Det finns två olika Komet-kurser. En kurs för dig som har barn i åldern 3-11 år och en kurs för dig som har barn i åldern 12-18 år.

Komet består av gruppträffar tillsammans med andra föräldrar. Kursen innehåller 8 träffar à 2,5 timmar. Gruppen leds av två utbildade Komet-gruppledare. Innehållet i Komet bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och hur relationen mellan förälder och barn kan stärkas. Du kommer att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och samtidigt öva på nya förhållningssätt mellan träffarna.

Vem kan delta?

Kurserna riktar sig till dig som har barn mellan 3-11 år eller 12-18 år med utagerande beteende och där det uppstår tjat, bråk och konflikter i hemmet. Grundprincipen i programmet är att först bygga och stärka relationen för att på så sätt skapa förutsättningar att sedan jobba mer direkt med samarbete och konflikthantering.

Träffarna har följande teman:

  • Tid tillsammans
  • Positiv kommunikation
  • Lyssna och håll kontakten
  • Förhandla och lös problem
  • Uppdrag
  • Mindre tjat, skäll och ilska
  • Regler

AKTUELLA KURSER OCH ANMÄLAN

Komet-kurserna ges regelbundet. Under vårterminen 2021 kommer kurser att ordnas både för dig som bor med tonåringar och för dig med barn i de yngre åldrarna. När anmälan öppnat kommer information och länk till anmälan att finnas här. Intresset för att delta på Komet-kurserna brukar vara stort så det är bra att hålla utkik.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad