Separation, skilsmässa

Alla människor kan någon gång få problem i sina nära relationer. Ibland kan det behövas utomstående, professionell hjälp för att hitta vägar ur svårigheterna – både om ni funderar på att gå skilda vägar eller om ni redan har bestämt er.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen hjälper er som har problem och svårigheter i ert parförhållande eller andra nära relationer.

På frivillig grund erbjuder vi samtal till er som vill få det bättre i er relation, övervinna tveksamheter eller avsluta ert förhållande.

Skilsmässa/separation – att gå skilda vägar

Om ni har bestämt er för att gå skilda vägar, följer ofta en kaotisk tid där många praktiska beslut ska tas, i synnerhet om det finns barn i familjen.

Skilsmässa eller separation där barn är inblandade kan ibland leda till konflikter om vårdnad, boende och umgänge. Om ni som föräldrar/vårdnadshavare inte kan komma överens, kan ni få stöd och hjälp att från familjerätten för att komma vidare.

Om ni inte har några barn och gemensamt ansöker om skilsmässa, kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Det går att få betänketid. Om ni har hemmavarande barn under 16 år, eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.

Samarbetssamtal för att komma överens om barnen

Föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att beställa tid för samarbetssamtal hos familjerätten för att komma fram till gemensamma lösningar om barnens boende, umgänge med mera.

Föräldrarna kan få hjälp med att skriva avtal om vårdnad om barn, boende, umgänge och fördelning av kostnader vid umgängesresor. För att avtalen ska godkännas ska innehållet i avtalen vara till barnens bästa.

Relaterad information


Kontakt

Familjerätten
Södra Ågatan 4 A
431 82 Mölndal
031-315 10 00
familjeratten@molndal.se

Familjerådgivning
S:t Lukas Göteborg (familjerådgivning på uppdrag av Mölndals stad)
031-58 85 12
familjeradgivningen.molndal@sanktlukas.se

Besöksadresser:
Bergmansgången 5, Mölndal 
Första Långgatan 21, Göteborg

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad