Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är ett sätt att få hjälp att förbättra samarbetet mellan er föräldrar rörande vårdnad, boende och umgänge. Barn har behov av samhörighet med båda sina föräldrar, även om ni som föräldrar inte lever tillsammans. Det ligger därför i barnens intresse att ni så långt möjligt kan samarbeta om det som gäller dem.

Ibland kan det vara svårt att själva diskutera frågor kring barnen. Samarbetssamtal syftar till att förbättra ert samarbete och att ni ska kunna göra gemensamma överenskommelser kring barnen.

För att samarbetssamtal ska vara meningsfulla måste båda föräldrarna ha en uppriktig vilja att genom samtalen nå fram till en lösning för de gemensamma barnen.

I samarbetssamtalen deltar föräldrarna och en eller två samtalsledare. Föräldrarna och samtalsledare planerar gemensamt samtalens innehåll och syfte samt bestämmer om samtal med barnen ska ske vid något tillfälle. Samtalen omfattas av de sekretessbestämmelser som även gäller socialtjänsten i övrigt.

Om föräldrarna så önskar, kan samarbetssamtalen leda till att en familjerättssekreterare godkänner ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. Det förutsätter att föräldrarna är eniga och att det bedöms att avtalet är för barnets bästa. Barnets behov, efter ålder och mognad, ska tillgodoses och barnets eventuella synpunkter eller önskemål ska tas i beaktande.

Samarbetssamtal kan komma till stånd på två olika sätt:

  1. Föräldrar kan gemensamt på eget initiativ vända sig till familjerätten i den kommun där barnen är folkbokförda och begära samarbetssamtal.
  2. Domstol kan i samband med familjerättslig tvist besluta om samarbetssamtal.

Under den tid som dessa samtal pågår, vilar den juridiska processen. Innehållet i samtalen dokumenteras inte och ska inte användas i en eventuell vidare process. Familjerättssekreterare är samtalsledare och har ingen utredande eller beslutande funktion.

När samtalsserien är slut meddelar sekreteraren föräldrarnas närvaro till domstolen samt om föräldrarna enats eller inte.

Ring gärna familjerätten om det är något du undrar över.

Så ansöker ni

Relaterad information


Kontakt

Familjerätten
Södra Ågatan 4 A
431 82 Mölndal
031-315 10 00
familjeratten@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad