Stöd i föräldraskapet

Föräldraskapet är det viktigaste uppdraget du kan ha. Ibland kan det behövas lite extra stöd. Det finns stöd att få både av Mölndals stad och av andra aktörer. Här finns även boktips och tips på stödlinjer.

Du som är förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv. Med föräldraskapet kommer särskilda rättigheter och skyldigheter enligt barnkonventionen. Mölndals stad – och andra aktörer – erbjuder stöd av olika slag för dig som upplever utmaningar i din roll som förälder, bonusförälder, anhörig eller annan viktig vuxen. Det kan vara alltifrån mindre vardagliga bekymmer där du känner att det vore bra att få bolla med någon utomstående och professionell, till större svårigheter.

Elevhälsan

Om ditt barn eller din tonåring går i skolan, kan ett bra första steg vara att kontakta elevhälsan.

Råd- och stödsamtal på familjecentralen

I Mölndals stad finns två familjecentraler, Floran i Åby och Fyrklövern i Lindome, och på var och en av dessa jobbar en socionom. Till dem kan du som har barn i åldern 0-6 år vända dig till för råd- och stödsamtal. Det kan handla om de olika funderingar och bekymmer, små som stora, som kan uppstå i föräldraskapet. Vi kan erbjuda några samtal och om det visar sig att ditt behov av stöd är större än så, hjälper vi till med att lotsa dig vidare.

Hör av dig direkt till socionomen på Floran eller till socionomen på Fyrklövern för tidsbokning.

Samtal med familjebehandlare

I de flesta fall vänder sig kommunens familjebehandling till familjer som redan har någon form av problem. Insatser och stöd som ges bygger på utredning och beslut. Men en del av familjebehandlarnas arbete handlar om att förebygga att problem uppstår. Det kan handla exempelvis om att stödja en positiv utveckling, stöd för att ni ska kunna komma ur en tillfällig svacka, eller hjälp för att ni ska kunna bryta oönskade mönster. Du kan få möjlighet till ett begränsat antal sorterande samtal. Om detta bedöms passa dig utifrån de aktuella svårigheterna, får du alltså tillgång till ett antal samtal utan att en utredning först behöver genomföras.

Låter detta som något som skulle vara till hjälp för dig och din familj? Då ska du prata med mottagningsteamet på enheten för barn och unga som du når via kontaktcenter.

Kurser för dig som upplever svårigheter

Upplever du svårigheter i din roll som förälder eller som bonusförälder, anhörig eller annan viktig vuxen? Mölndals stad erbjuder två olika kurser som vänder sig till dig, Komet och De otroliga åren.

Kurs för dig som är förälder i nytt land

Som ny i Sverige och förälder kan du ha många frågor. Mölndals stad erbjuder en kurs för dig där föräldraskap i Sverige och barns rättigheter tas upp. Kursen ges på olika språk.

Stödlinjer för föräldrar

BRIS Vuxentelefon – om barn

077-150 50 50

Till BRIS vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Här pratar du med erfarna kuratorer.

Bris vuxentelefon på arabiska

077- 448 09 00

Till BRIS vuxentelefon på arabiska kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Här pratar du med erfarna kuratorer.

Mind – föräldralinjen

020-85 20 00

Mind föräldralinjen stödtelefon för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. De som svarar är utbildade psykologer och/eller socionomer med lång yrkeserfarenhet.

Boktips

  • Fem gånger mer kärlek, Martin Forster
  • Jag törs inte men jag gör det ändå, Martin Forster
  • Skärmhjärnan, Anders Hansen
  • Mitt Barn på Nätet, Maria Dufva
  • Värsta bästa nätet, Maria Dufva

Tips på bra länkar

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad