Stöd i föräldraskapet

Föräldraskapet är det viktigaste uppdraget du kan ha. Ibland kan det behövas lite extra stöd. Det finns stöd att få både av Mölndals stad och av andra aktörer. Här finns även boktips och tips på stödlinjer.

Som förälder, eller viktig vuxen, är du den viktigaste personen i ditt barns liv.

Mölndals stad och andra aktörer erbjuder stöd av olika slag för dig som upplever utmaningar i din roll som förälder, bonusförälder, anhörig eller annan viktig vuxen. Det kan vara alltifrån mindre vardagliga bekymmer där du känner att det vore bra att få bolla med någon utomstående och professionell, till större svårigheter.

två barn läser en bok med en man i en säng

Fem tänkvärda principer för viktiga vuxna

De fem tänkvärda principer som finns med i föräldraskapskursen Komet, kan vara relevanta och till nytta för många föräldrar och andra viktiga vuxna. Därför lyfter vi fram dem på en separat sida:

Boktips

  • Fem gånger mer kärlek av Martin Forster
  • Jag törs inte men jag gör det ändå av Martin Forster
  • Skärmhjärnan av Anders Hansen
  • Mitt Barn på Nätet av Maria Dufva
  • Värsta bästa nätet av Maria Dufva

Elevhälsan

Om ditt barn eller din tonåring går i skolan, kan ett bra första steg vara att kontakta elevhälsan.

Råd- och stödsamtal på familjecentralen

För dig med barn i åldern 0-6 år.

I Mölndals stad finns två familjecentraler, Floran i Åby och Fyrklövern i Lindome, och på var och en av dessa jobbar en socionom. Till socionomen kan du som har barn i åldern 0-6 år vända dig till för råd- och stödsamtal. Det kan handla om de olika funderingar och bekymmer, små som stora, som kan uppstå i föräldraskapet. Vi kan erbjuda några samtal och om det visar sig att ditt behov av stöd är större än så, hjälper vi till med att lotsa dig vidare. Hör av dig direkt till någon av familjecentralerna för att boka tid:

Kurser för dig som upplever svårigheter

Upplever du svårigheter i din roll som förälder eller som bonusförälder, anhörig eller annan viktig vuxen? Mölndals stad erbjuder regelbundet Komet-kurser, både i form av fysiska träffar och internetbaserat.

Kurs för dig som är förälder i nytt land

Som ny i Sverige och förälder kan du ha många frågor. Mölndals stad har tidigare erbjudit en kurs om föräldraskap i Sverige och barns rättigheter. Kursen gavs på olika språk. Just nu ges inte denna kurs och det är inte bestämt hur det blir framöver. Hör av dig vid frågor!

Familjerådgivning

Om ni är två vuxna i familjen och behöver stöd i er parrelation, är det familjerådgivning som kan vara aktuellt.

Ansöka om stöd från socialtjänsten

Om du/ni upplever svårigheter i familjen, kan ni själva vända er till socialtjänsten för att ansöka om stöd. Beroende på socialsekreterarens bedömning, kan det eventuellt bli aktuellt för er att ta del av familjebehandling. De insatser och stöd som ges bygger då på utredning och beslut.

Om du vill ansöka om stöd från socialtjänsten, ska du prata med mottagningsteamet på enheten för barn och unga, som du når via Kontaktcenter Mölndal.

Stödlinjer för föräldrar

BRIS Vuxentelefon (om barn)

077-150 50 50 (svenska)

Till BRIS vuxentelefon om barn kan du som vuxen ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år.

BRIS Vuxentelefon (om barn) – på arabiska

077- 448 09 00

Till BRIS vuxentelefon på arabiska kan du som vuxen ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år.

Mind – föräldralinjen

020-85 20 00

Mind föräldralinjen stödtelefon för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. De som svarar är utbildade psykologer och/eller socionomer med lång yrkeserfarenhet.

Länktips

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad