Föräldraskapsstöd Komet

Består tiden tillsammans med ditt barn mest av konflikter? Då är du välkommen på en digital kurs i föräldraskapsstöd. Just nu finns det ingen aktuell kursstart som du kan anmäla dig till. När information finns kommer den att publiceras här liksom länk till e-tjänst för intresseanmälan.

Komet är ett program i föräldraskapsstöd som syftar till att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Det är vanligt med bråk och konflikter mellan förälder och barn och det kan vara svårt att veta hur man ska hantera situationen. Komet är ett föräldrautbildningsprogram som riktar sig till dig som vill minska tjat och konflikter i hemmet och få en bättre relation med ditt barn.

Innehållet i Komet bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och hur relationen mellan förälder och barn kan stärkas. 

Hur går det till?

Det finns två olika Komet-kurser. En kurs för dig som har barn i åldern 3-11 år och en för dig med barn i åldern 12-18 år.

Komet består av gruppträffar tillsammans med andra föräldrar. Kursen består av cirka tio träffar à 2,5 timmar. Gruppen leds av två utbildade Komet-gruppledare. Du kommer att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och samtidigt öva på nya förhållningssätt mellan träffarna.

Vem kan delta?

Kurserna riktar sig till dig som har barn i åldrarna 3-11 år eller 12-18 år med utagerande beteende och där det uppstår tjat, bråk och konflikter i hemmet. Grundprincipen i programmet är att först bygga och stärka relationen för att på så sätt skapa förutsättningar att sedan jobba mer direkt med samarbete och konflikthantering.

Träffarna har följande teman:

  • Tid tillsammans
  • Positiv kommunikation
  • Lyssna och håll kontakten
  • Det som motiverar och fungerar
  • Förhandla och lös problem
  • Mindre tjat, skäll och ilska

Aktuella kurser och intresseanmälan

Komet-kurserna ges regelbundet. Det finns två versioner; en för dig som bor med tonåringar och för dig med barn i de yngre åldrarna.

Komet 3-11

Anmälan till vårens grupper har stängt då kursen är fullbokad. Information om kurser längre fram och länk till anmälan kommer att finnas på den här sidan.

Komet 12-18

Anmälan till vårens grupper har stängt då kursen är fullbokad. Information om kurser längre fram och länk till anmälan kommer att finnas på den här sidan.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad