Tänkvärda principer för viktiga vuxna

Är du förälder eller på annat sätt viktig vuxen för ett barn eller en tonåring? I Mölndals stad lyfter vi fram fem viktiga och tänkvärda principer som bygger på forskning.

De flesta föräldrar och andra viktiga vuxna ställs ibland inför utmaningar. De fem principerna som tas upp på den här sidan finns med i programmet Komet som är en föräldraskapskurs.

Principerna kan vara relevanta och till nytta för alla föräldrar och andra viktiga vuxna. Därför har vi valt att lyfta fram principerna även utanför Komet.


Byrålådan

Flera saker kan påverka hur relationen mellan barn och förälder ser ut. Vissa saker är svårare att påverka, men det du alltid har möjlighet att förändra direkt är ditt bemötande. Ditt barn påverkas av hur du beter dig, ditt agerande blir som ringar på vattnet.

En grön byrå med fyra lådor som det står olika saker på – "barnets egenskaper", "föräldrarnas egenskaper", "livssituation" och "bemötande". Lådan som det står "bemötande" på är utdragen, övriga lådor är stängda. Bredvid byrån finns en text som lyder: "Vårt bemötande kan vi förändra redan idag."

På den utdragna lådan står det "bemötande". Det symboliserar att vårt bemötande är något som vi kan påverka och förändra redan idag.

Härmningsprincipen

Föregå med gott exempel eftersom ditt barn härmar dig. Om du höjer rösten i konflikter kommer ditt barn också göra det. Om du visar glädje kommer ditt barn att göra det. Om du ber om förlåtelse kommer även ditt barn att göra det.

En vuxen och ett barn som ser glada ut. De står likadant och de håller upp armarna på samma sätt; det ser ut som att de rör på sig. Bredvid den vuxna och barnet finns en text som lyder: "Ditt barn gör som du gör."

Barn härmar föräldrar och andra viktiga vuxna.

Uppmärksamhet

Barn fortsätter att göra det som ger uppmärksamhet. Rikta därför uppmärksamheten mot det som fungerar bra.

En hand håller i en ficklampa som är tänd. Bredvid ficklampan finns en text som lyder: "Det barnet får uppmärksamhet för kommer det att fortsätta med."

Den tända ficklampan symboliserar vikten av att uppmärksamma det som är bra.

Fem-ett-principen

Positiv uppmärksamhet och umgänge är grunden för en bra relation mellan förälder och barn. Det är också ett bra sätt att förebygga konflikter. En tumregel är att det krävs fem gånger mer positiv uppmärksamhet än negativ, annars riskerar tjat och konflikter att trappas upp.

En våg med två vågskålar. Det ligger klossar, cylindrar och bollar i olika färger med text på i vågskålarna. Det ligger många fler i den vänstra vågskålen som därför tyngs ned mer. Texterna signalerar positiva saker som exempelvis "omtanke". På de två klossarna i den högra vågskålen står det "sätta gränser" och "ställa krav". Bredvid byrån finns en text som lyder: "Det behövs fem gånger mer kärlek än tjat."

För mycket negativ uppmärksamhet kan göra att tjat och konflikter trappas upp. En tumregel är att det behövs fem gånger mer positiv uppmärksamhet än negativ.

Pyramiden

Samarbete kräver en stabil grund av tillit och glädje. Det går inte att sätta gränser och införa regler om man inte först har tillräckligt med umgänge och positiv kommunikation. Genom uppmuntran och genom att planera in tid tillsammans med ditt barn bygger du en trygg och stabil relation.

En rosa pyramid som är indelad i fyra delar. Nederst står det "tid tillsammans, lek". Därefter står det "uppmuntran". Sedan står det "välja strider, problemlösning" och överst står det "gränssättning". Bredvid byrån finns en text som lyder: "En god relation är grunden till ett bra samarbete."

Tid tillsammans och lek är viktigt för att skapa trygghet och en stabil grund i relationen.


Relaterad information

Vill du ha mer information om föräldraskapsstöd? På den här sidan finns information om vad Mölndals stad erbjuder, här finns också boktips och tips på stödlinjer dit du kan vända dig:

Kontakt

Malin Fridlund
Folkhälsosamordnare
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 10 00 kontaktcenter
malin.fridlund@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad