Komet föräldraskapskurs

Består tiden tillsammans med ditt barn mest av konflikter? Då kan Komet vara något för dig. Det är en kurs i föräldraskap som finns i några olika versioner. Komet-kurserna ges regelbundet.

Aktuella kurser och intresseanmälan

Just nu går det tyvärr inte att anmäla sig till någon aktuell kurs. Har du fått plats på en av höstens kurser? Längst ned finns kortfattad information.

Vad är Komet?

Komet är ett program i föräldraskapsstöd som syftar till att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Komet riktar sig till dig som vill minska tjat och konflikter i hemmet och få en bättre relation med ditt barn.

Innehållet i Komet bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och hur relationen mellan förälder och barn kan stärkas. 

Grundprincipen i programmet är att först bygga och stärka relationen för att på så sätt skapa förutsättningar att sedan jobba mer direkt med samarbete och konflikthantering.

Exempel på teman

Detta är några av de teman som tas upp inom ramen för Komet:

 • Tid tillsammans.
 • Positiv kommunikation.
 • Lyssna och håll kontakten.
 • Det som motiverar och fungerar.
 • Förhandla och lös problem.
 • Mindre tjat, skäll och ilska.

5 principer (regler)

Detta är Komet-konceptets fem principer (eller regler):

 • Ditt barn gör som du gör.
 • En god relation är grunden till ett bra samarbete.
 • Det barnet får uppmärksamhet för kommer det att fortsätta med.
 • Det behövs fem gånger mer kärlek än tjat.
 • Vårt bemötande kan vi förändra redan idag.

På den här sidan finns principerna med förklaringar.

Komet – gruppträffar

Du kan delta i Komet genom att gå en kurs som består av gruppträffar tillsammans med andra föräldrar och som omfattar cirka 10 träffar om 2,5 timme per tillfälle.

Det finns två versioner utifrån barnets/barnens ålder, Komet 3-11 och Komet 12-18. Gruppen leds av utbildade gruppledare och du kommer att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och öva på nya förhållningssätt mellan träffarna.

iKomet – internetbaserat och individuellt

Komet för dig med barn i åldern 3-11 år ges även i form av något som kallas för iKomet. Det är en helt internetbaserad kurs, där du själv har större inflytande över vid vilka tidpunkter du tar del av kursens innehåll.

Programmet innehåller texter och filmer och olika frågor att svara på. Om ni är två föräldrar i familjen kan ni med fördel gå igenom programmet tillsammans. Under kursens gång har du/ni dialog med en iKomet-behandlare.

I början av kursen gör ni tillsammans upp en tidplan. Programmet omfattar 7 avsnitt som tar 10 veckor att gå igenom. Varje avsnitt kräver ungefär en timme framför datorn och du väljer själv när du loggar in.

AKTUELLA KURSER

Just nu går det tyvärr inte att anmäla sig till de aktuella kurserna eftersom de är fullbokade. Vi låter kortfattad information finnas kvar för dig som fått en plats. Du har även fått information via mejl.

Komet 3-11

Kometkurs för dig som har barn i åldern 3-11 år.

Höstens kurser är fullbokade. (Måndagar kl 16.30–19.00 i Mölndal (start 17 oktober) och torsdagar kl 17.00-19.30 i Balltorp (start 20 oktober).

iKomet

iKomet vänder sig till dig som har barn i åldern 3-11 år (finns inte för 12-18). Höstens iKomet-kurs är fullbokad.

Komet 12-18

Kometkurs för dig som har barn i åldern 12-18 år.

Höstens kurs är fullbokad. (Onsdagar varannan vecka i Åby, start 5 oktober.)

Kontakt

Malin Fridlund
Folkhälsosamordnare
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 10 00 kontaktcenter
malin.fridlund@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad