Viktiga principer för viktiga vuxna

Är du förälder eller på annat sätt viktig vuxen för ett barn eller en tonåring? I Mölndals stad lyfter vi fram fem viktiga principer som bygger på forskning. Principerna beskriver hur vi, genom att fundera över och ibland ändra vårt bemötande, kan stärka relationen till våra barn.

Även om du inte gått en Komet-kurs, kan konceptets fem principer vara till nytta för dig som är förälder eller på annat sätt viktig vuxen för ett barn eller en tonåring.

 

Vi vill påminna dig som är förälder, eller viktig vuxen på annat sätt, om hur viktig du är för ditt barn. Visste du att det har stor betydelse för barnets hälsa om hen har en god relation med minst en förälder (eller annan viktig vuxen)?

De flesta föräldrar och andra viktiga vuxna ställs ibland inför utmaningar. Ibland kan ganska enkla saker bidra till att ge näring åt relationen och stärka den. De fem principer som tas upp på den här sidan bygger på forskning och kan bidra till att stärka er relation.

Principerna finns med i programmet Komet som är en föräldraskapskurs. Eftersom de kan vara relevanta och till nytta för alla föräldrar och andra viktiga vuxna, lyfter vi fram dem även utanför Komet.

Den första principen kallas för byrålådan.

Byrån, som har fyra lådor, ska symbolisera att det är flera saker i tillvaron som påverkar relationen mellan dig och ditt barn. Det kan handla om dina egenskaper, om barnets egenskaper, och om hur er livssituation ser ut.

Om du behöver jobba med och ändra något i de här tre byrålådorna, kan det kräva en hel del – ofta både ansträngning och tid.

På den fjärde byrålådan står det ”bemötande”. Till skillnad från övriga är den här lådan utdragen, och det ska påminna oss om att det finns en sak som vi alltid har möjlighet att förändra redan idag – nämligen vårt bemötande.

Vårt sätt att bemöta barnet påverkar relationen med en gång. Nästa gång du känner frustration – testa att stanna upp, ta ett djupt andetag och tänk på hur du bemöter barnet. Kan du testa ett annat bemötande?

En grön byrå med fyra lådor som det står olika saker på – "barnets egenskaper", "föräldrarnas egenskaper", "livssituation" och "bemötande". Lådan som det står "bemötande" på är utdragen, övriga lådor är stängda. Bredvid byrån finns en text som lyder: "Vårt bemötande kan vi förändra redan idag."

På den utdragna lådan står det "bemötande". Det symboliserar att vårt bemötande är något som vi kan påverka och förändra redan idag.

Pyramiden – det är nästa princip. Den är indelad i fyra olika delar. Överst, i toppen av pyramiden, finns den minsta delen. På den står det ”gränssättning”. På den andra delen står det ”välja strider” och ”problemlösning”. Därefter kommer ”uppmuntran”.

Längst ner i pyramiden finns den fjärde och största delen. På den står det ”tid tillsammans” och ”lek”. Det är ingen slump att denna del av pyramiden är störst. Det ska symbolisera att tid tillsammans är grunden för en god relation mellan dig och ditt barn. En god relation kräver en stabil grund. Den stabila grunden gör det lättare att samarbeta. Utan en stabil grund blir det svårare att till exempel införa regler och att sätta gränser.

Välj ut korta stunder där du tar av dig din "föräldrakostym" och är följsam i barnets lek. Om du har en tonåring får du vara extra lyhörd för olika sätt att vara tillsammans utifrån tonåringens villkor.

En rosa pyramid som är indelad i fyra delar. Nederst står det "tid tillsammans, lek". Därefter står det "uppmuntran". Sedan står det "välja strider, problemlösning" och överst står det "gränssättning". Bredvid byrån finns en text som lyder: "En god relation är grunden till ett bra samarbete."

Tid tillsammans och lek är viktigt för att skapa trygghet och en stabil grund i relationen.

Nästa princip är härmningsprincipen. Den handlar om att barn gör som vuxna gör. Föregå därför med gott exempel, eftersom barnet härmar dig.

Om du höjer rösten i konflikter, kommer barnet också att göra det. Om du visar glädje, kommer barnet att göra det. Och om du ber om förlåtelse när det behövs, kommer barnet lära sig att göra det.

En vuxen och ett barn som ser glada ut. De står likadant och de håller upp armarna på samma sätt; det ser ut som att de rör på sig. Bredvid den vuxna och barnet finns en text som lyder: "Ditt barn gör som du gör."

Barn härmar föräldrar och andra viktiga vuxna.

Nästa princip är ficklampan. Det som barnet får uppmärksamhet för kommer barnet att fortsätta med – oavsett om uppmärksamheten är positiv eller negativ.

Ficklampan påminner oss om att rikta uppmärksamheten mot, och ”lysa” på, det som fungerar bra.

Det är lätt hänt att som vuxen hamna i ”tjatfällan”, alltså att framförallt uppmärksamma problematiska beteenden hos barnet. Forskning visar att tjat förstärker problematiska beteenden. Utmaningen för oss vuxna är ofta att byta fokus och att "lysa" på positiva saker som barnet gör.

En hand håller i en ficklampa som är tänd. Bredvid ficklampan finns en text som lyder: "Det barnet får uppmärksamhet för kommer det att fortsätta med."

Den tända ficklampan symboliserar vikten av att uppmärksamma det som är bra.

Den femte och sista principen kallas för vågskålen.

Bilden visar en klassisk våg med två vågskålar. I vågskålen till vänster ligger tio föremål. På dessa står det till exempel ”uppmuntran”, ”bekräftelse” och ”omtanke”. I vågskålen till höger ligger bara två föremål. På dem står det ”sätta gränser” och ”ställa krav”.

Principen handlar om att det behövs ungefär fem gånger mer kärlek än tjat – annars riskerar tjat och konflikter att trappas upp. Att sätta gränser och ställa krav väger helt enkelt tyngre; därför krävs det mer positiv uppmärksamhet för att få balans i vågskålen.

Upplever du att ni har mycket konflikter? Fundera i så fall över när du skulle kunna fylla på i den positiva vågskålen.

En våg med två vågskålar. Det ligger klossar, cylindrar och bollar i olika färger med text på i vågskålarna. Det ligger många fler i den vänstra vågskålen som därför tyngs ned mer. Texterna signalerar positiva saker som exempelvis "omtanke". På de två klossarna i den högra vågskålen står det "sätta gränser" och "ställa krav". Bredvid byrån finns en text som lyder: "Det behövs fem gånger mer kärlek än tjat."

För mycket negativ uppmärksamhet kan göra att tjat och konflikter trappas upp. En tumregel är att det behövs fem gånger mer positiv uppmärksamhet än negativ.

Mer information och lästips

Vill du ha mer information om föräldraskapsstöd? På den här sidan finns tips på böcker och på stödlinjer dit du kan vända dig. Här finns även information om vad Mölndals stad erbjuder.

Har ni svårigheter i familjen?

Har ni en tuff eller svår situation i familjen? Vet du inte hur du ska göra för att det ska bli bättre? Då kan du vända dig till socialtjänsten som har stor erfarenhet och kompetens när det gäller att stötta familjer. Ibland kan det som kallas för familjebehandling erbjudas.

Kontakt

Malin Fridlund
Folkhälsosamordnare
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 10 00 kontaktcenter
malin.fridlund@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad