Skilda världar stödgrupp för barn till skilda föräldrar

Att smärtfritt gå igenom en skilsmässa hör inte till det vanliga. Det kan vara svårt att hitta ett bra sätt att hantera sina känslor kring det som är och det som har varit. Alla behöver tid att ta sig igenom den sorgeprocess som det innebär. Vuxna har ofta andra vuxna att prata med. Men vem pratar barnen med?

I vår grupp får barnen:

  • möjlighet att träffa andra barn i
    liknande situationer,
  • möjlighet att förstå och uttrycka sina
    tankar och känslor,
  • formulera och våga
    uttrycka sina egna önskningar och behov.

Vad gör vi i gruppen?

Träffarna är pedagogiska till sin utformning och tar upp olika teman. Utifrån dessa teman arbetar vi bland annat med samtal, övningar och rollspel. Det ska vara roligt.

Känner du ett barn som skulle passa i gruppen?

Vi tar emot intresseanmälningar av barn mellan 7-12 år. Skilda världar omfattar 10 till 12 träffar en eftermiddag i veckan. Varje grupp består av 5-7 barn och två gruppledare.

Kontakt

Catarina Liljestrand
Enhetschef
031-315 11 81
catarina.liljestrand@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-01 16.34