Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Våld i nära relationer

Blir du utsatt för eller utsätter du någon i din närhet för någon form av kränkning, hot eller våld? Det finns hjälp att få. Du kan också vända dig till oss om du är orolig för att någon i din omgivning far illa.

"Våld är en handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill."

(Isdal, P (2001) Meningen med våld. Gothia.)

Information om våld och de konsekvenser som kan följa.

  • Finns det gånger du går över gränsen eller beter dig illa mot din partner?
  • Har du bekymmer med att kontrollera din ilska?
  • Lever du i en relation där du känner dig begränsad eller där någon annan bestämmer över dig?
  • Har du blivit slagen, hotad eller skrämd av din partner?
  • Finns det barn hemma? Våld, hot och kränkningar i en familj påverkar alltid barnen!

Det finns hjälp att få

Familjefridsteamet har lång erfarenhet av att arbeta med familjer och individer där det på något sätt förekommit våld. Samtliga i en familj påverkas då det förekommer våld och alla behöver hjälp utifrån sin situation.

Vi erbjuder

  • Krisstöd och behandling till dig som utsatt
  • Krisstöd och behandling till dig som behöver förändra ditt beteende
  • Samtalsstöd för barn som upplevt våld i sin familj
  • Föräldrastöd

Frågor?

Om du vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till oss.                                                                                                                

Relaterad information

Är du i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från våld och hot ska du kontakta socialtjänsten via Mölndals stads växel. På kvällar och helger kontaktar du socialjouren.

Kontakt

Familjefridsteamet
031-315 28 10
Telefontid: måndag-fredag kl. 9-10, 13-14
E-post: vinr@molndal.se

Vid akuta situationer
Är du i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från våld och hot, ska du kontakta socialtjänsten via Mölndals stads växel: 031 – 315 10 00. På kvällar och helger kontaktar du socialjouren: 031–365 87 00.

Johan Magnusson
Enhetschef
031–315 10 33
johan.magnusson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-15 15.42