Våld i nära relationer

Blir du utsatt för någon form av kränkning, hot eller våld? Det finns hjälp att få. Även du som är orolig för någon annan, är välkommen att vända dig till oss. Vi välkomnar även dig som utsätter någon i din närhet för aggressivt beteende.

Frågor att fundera över

Ibland är det svårt att inse att det som händer utgör våld i en nära relation. Funderar du över om du själv, eller någon du känner, utsätts för våld i en nära relation? Hur påverkas barn i en familj där våld förekommer? Kan det vara så att du själv utsätter någon i din närhet för våld?

Här är exempel på frågor som kan vara relevanta att fundera över:

  • Lever du i en relation där du känner dig begränsad eller där någon annan bestämmer över dig?
  • Har du blivit slagen, hotad eller skrämd av din partner?
  • Finns det barn hemma? Våld, hot och kränkningar i en familj påverkar alltid barnen.
  • Finns det tillfällen då du går över gränsen eller beter dig illa mot din partner?
  • Har du bekymmer med att kontrollera din ilska?

Vad är våld?

Vad är våld egentligen? Vad finns det för olika former av våld? Vilka tecken kan innebära att våld förekommer och vad kan våld i en nära relation få för konsekvenser? Svar på dessa frågor och mer information.

Det finns hjälp att få

Är du utsatt, eller har du blivit utsatt, för våld i en nära relation? Familjefridsteamet erbjuder stöd och hjälp för dig som bor i Mölndals kommun.

Vi vänder oss till alla, oavsett könstillhörighet och könsidentitet. Vi välkomnar även dig som har problem med aggressioner och som utsätter någon annan för våld.

Våld påverkar samtliga familjemedlemmar. Var och en behöver hjälp utifrån sin individuella situation. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjer och individer där det på något sätt förekommit eller förekommer våld.

Stöd vid sex mot ersättning

Om du har fått ersättning för sex eller om du skadar dig med sex, kan du också vända dig till oss i familjefridsteamet. Vi ger stöd och du får möjlighet att prata om din situation.

Det här kan vi erbjuda:

  • individuellt krisstöd och behandling till dig som är utsatt
  • individuellt krisstöd och behandling till dig som behöver förändra ditt beteende
  • gruppverksamhet för dig som är kvinna och utsatt för våld i nära relation.

Intervju

Maria i familjefridsteamet berättar mer om våld i nära relationer och om det stöd som erbjuds:

Projekt lyfte frågan om våld i ungas nära relationer

Fältgruppen i Mölndals stad genomförde projektet #ärduokej som uppmärksammade våld i ungas nära relationer.

Kontakt

Familjefridsteamet
031-315 28 10
031-315 10 00 (kontaktcenter)
vinr@molndal.se

VID AKUT SITUATION
Om du är i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från våld och hot, ska du kontakta socialtjänsten via Mölndals stad 031-315 10 00. Kvällstid och helger kontaktar du socialjouren031-365 87 00.

Dela på:

Senast uppdaterad