Våld i nära relationer

Blir du utsatt – eller utsätter du någon i din närhet – för någon form av kränkning, hot eller våld? Det finns hjälp att få. Även du som är orolig för någon annan, är välkommen att vända dig till oss.

Delar av familjefridsteamet.

Frågor att fundera över

Ibland är det svårt att inse att det som händer utgör våld i en nära relation. Funderar du över om du själv, eller någon du känner, utsätts för våld i en nära relation? Hur påverkas barn i en familj där våld förekommer? Kan det vara så att du själv utsätter någon i din närhet för våld?

Här är exempel på frågor som kan vara relevanta att fundera över:

  • Lever du i en relation där du känner dig begränsad eller där någon annan bestämmer över dig?
  • Har du blivit slagen, hotad eller skrämd av din partner?
  • Finns det barn hemma? Våld, hot och kränkningar i en familj påverkar alltid barnen.
  • Finns det tillfällen då du går över gränsen eller beter dig illa mot din partner?
  • Har du bekymmer med att kontrollera din ilska?

Vad är våld?

Vad är våld egentligen? Vad finns det för olika former av våld? Vilka tecken kan innebära att våld förekommer och vad kan våld i en nära relation få för konsekvenser? Svar på dessa frågor och mer information.

Det finns hjälp att få

Är du utsatt, eller har du blivit utsatt, för våld i en nära relation? Familjefridsteamet erbjuder stöd och hjälp. Vi välkomnar även dig som har aggressionsproblem och som utsätter någon annan för våld. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjer och individer där det på något sätt förekommit eller förekommer våld. Våld påverkar samtliga familjemedlemmar; var och en behöver hjälp utifrån sin individuella situation. 

Det här kan vi erbjuda dig:

  • krisstöd och behandling till dig som utsatt
  • krisstöd och behandling till dig som behöver förändra ditt beteende
  • samtalsstöd för barn som upplevt våld i sin familj
  • föräldrastöd.

Intervju

Möt Maria i familjefridsteamet som berättar mer om våld i nära relationer och om det stöd som erbjuds.

Akut läge

Om du är i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från våld och hot, ska du kontakta socialtjänsten via Kontaktcenter Mölndal på 031-315 10 00. På kvällstid och helg kontaktar du socialjouren031-365 87 00.

Fler aktörer som kan ge stöd

Kontakt

Familjefridsteamet
031-315 28 10
031-315 10 00 (kontaktcenter)
vinr@molndal.se

VID AKUT SITUATION
Om du är i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från våld och hot, ska du kontakta socialtjänsten via Mölndals stad 031-315 10 00. Kvällstid och helger kontaktar du socialjouren031-365 87 00.

Dela på:

Senast uppdaterad