Våld i nära relationer

Blir du utsatt – eller utsätter du någon i din närhet – för någon form av kränkning, hot eller våld? Det finns hjälp att få. Även du som är orolig för någon annan, är välkommen att vända dig till oss.

Trasigt rött hjärta.

Vad är våld?

Familjefridsteamet utgår ifrån den här definitionen av våld: "Våld är en handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill." (Ur boken Meningen med våld av Per Isdal, 2001.)

Här är några frågor som kan vara relevanta att fundera över:

  • Lever du i en relation där du känner dig begränsad eller där någon annan bestämmer över dig?
  • Har du blivit slagen, hotad eller skrämd av din partner?
  • Finns det barn hemma? Våld, hot och kränkningar i en familj påverkar alltid barnen!
  • Finns det tillfällen då du går över gränsen eller beter dig illa mot din partner?
  • Har du bekymmer med att kontrollera din ilska?

Mer information om våld, tecken på våld och konsekvenser av våld.

Det finns hjälp att få

Familjefridsteamet erbjuder stöd och hjälp både till den som utsätts för våld i nära relation och till personer med aggressionsproblem som utsätter någon annan för våld. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjer och individer där det på något sätt förekommit eller förekommer våld. Våld påverkar samtliga familjemedlemmar. Var och en behöver hjälp utifrån sin individuella situation. 

Vi erbjuder:

  • krisstöd och behandling till dig som utsatt
  • krisstöd och behandling till dig som behöver förändra ditt beteende
  • samtalsstöd för barn som upplevt våld i sin familj
  • föräldrastöd.

INTERVJU
Läs mer om våld och om det stöd som erbjuds i intervjun med Maria i familjefridsteamet.

Akut läge

Om du är i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från våld och hot, ska du kontakta socialtjänsten via Kontaktcenter Mölndal 031-315 10 00.
På kvällstid och helg kontaktar du socialjouren 031-365 87 00.

Mer information

Kontakt

Familjefridsteamet
031-315 28 10
031-315 10 00 (kontaktcenter)
vinr@molndal.se

VID AKUT SITUATION
Om du är i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från våld och hot, ska du kontakta socialtjänsten via Mölndals stad
031-315 10 00. På kvällstid och helger kontaktar du socialjouren på 031-365 87 00.

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-10 09.25