Projektet #ärduokej

Projektet #ärduokej drevs av fältgruppen i Mölndals stad och syftet var att motverka våld i ungas nära relationer.

Kontroll över partnern via mobilen är ett av flera exempel på beteenden som inte är okej som tas upp i den pixibok som tagits fram inom ramen för projektet #ärduokej. Illustrationer av Sara Helsén.

Projektet och kampanjen #ärduokej syftade till att öka medvetenheten om och motverka våld i ungas nära relationer. Kommunikationen skedde bland annat via Instagramkontot @arduokej.

Fältgruppen är inte formellt experter på ämnet, men de är väl pålästa och har möjlighet att fungera som budbärare utifrån sitt uppdrag att jobba uppsökande och förebyggande med ungdomar i Mölndal.

Projektet finansierades delvis av medel från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Utbildningsinsatser för anställda i staden

Fältgruppen påbörjade arbetet med projektet 2019. Året därpå drog det igång på allvar med bland annat en utbildningsinsats för fritidsledare och medarbetare på högstadieskolor i Mölndal.

Dessutom arrangerades en digital konferens med olika föreläsare som följdes av nästan trehundra deltagare. I juni 2021 hölls en uppföljande träff för anställda inom staden och i augusti samma år avslutades projektet formellt sett. Men det lever kvar bland annat genom en pixibok och Instagramkontot.

Pixibok ska väcka tankar och dialog

I juni 2021 lanserades en liten skrift i det klassiska pixibokformatet för att ytterligare öka möjligheterna att nå ungdomar med viktiga budskap och väcka dialog om ämnet våld i ungas nära relationer. I boken finns konkreta exempel, tankeväckande frågor och faktarutor som förtydligar vad det är för typ av våld som beskrivs. Illustrationer och layout har gjorts av Sara Helsén.

Vill du beställa pixiboken?

Du hittar pixiboken till exempel på ungdomsmottagningen, i väntrum, hos kuratorn på skolan och på fritidsgården. Du kan även hämta ett exemplar på Kontaktcenter Mölndal. Eller så kan du mejla till fältgruppen på adressen nedan, så skickar vi ett exemplar av pixiboken till dig. Vi reserverar oss för att pixiböckerna kan ta slut.

Relaterad information

Kontakt

Fältgruppen
Södra Ågatan 4
431 35 Mölndal
0767-24 57 28 Karin
0709-63 36 04 Signe
0704-677651 Maja
faltgruppen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad