Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att få arbete kan ansöka om daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten påminner om en arbetsplats men anpassas efter dina behov, intressen och förutsättningar. Att arbeta på en daglig verksamhet ska vara meningsfullt, utvecklande och stimulerande.

I Mölndal finns daglig verksamhet med olika inriktningar. Exempel på arbetsuppgifter är trädgårdsarbete, köks- och serviceuppgifter, återvinning av kläder samt tillverkning och försäljning av hantverk. Det finns också möjlighet att delta i aktiviteter som till exempel musik, gympa och dans vid något tillfälle i veckan. 

Arbetsträning, praktik eller arbete

På samtliga dagliga verksamheter kan du få möjlighet att komma ut på en ordinär arbetsplats. Du kan få stöd i att komma ut i arbetsträning, praktik eller arbete på en arbetsplats som passar dig utifrån dina förutsättningar och behov. Läs mer under SIA - stöd i arbete.

Vem riktar sig daglig verksamhet till?

För att kunna få daglig verksamhet måste du vara mellan 18 och 67 år, sakna arbete och inte gå på någon utbildning.

Daglig verksamhet riktar sig till personer med utvecklingsstörning eller autism samt till dem som har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Daglig verksamhet ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vad kostar det?

Daglig verksamhet är kostnadsfritt. Du betalar däremot resor till och från verksamheten samt eventuella måltider.

Så ansöker du

Du kontaktar en LSS-handläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en LSS-handläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan bli tillgodosedda på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför ansökan fått avslag.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård och omsorg direkt
031-315 24 00

Telefontid
måndag - torsdag kl. 13.00-15.00

Vad är Vård och omsorg direkt?PDF

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 25 89 fax
vardomsorg@molndal.se

LSS-handläggare
031-315 10 00 växel
må - fr 9.00-10.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 13.10