Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Stöd och service

Det finns olika former av stöd och service som du som tillhör en av personkretsarna i LSS kan ha rätt till enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Du som har en fysisk funktionsnedsättning och behöver hjälp i hemmet för att klara av vardagen kan ha rätt till hemtjänst och ledsagarservice.

Andra möjligheter till stöd är boendestöd, kontaktperson, korttidsverksamhet, korttidstillsyn, personlig assistans och avlösarservice.

Kontakt

Vård och omsorg direkt
031-315 24 00

Telefontid
måndag - torsdag kl. 13.00-15.00

Vad är Vård och omsorg direkt?PDF

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 25 89 fax
vardomsorg@molndal.se

LSS-handläggare
031-315 10 00 växel
må - fr 9.00-10.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-09-13 14.28