Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Korttidshem

Korttidshem syftar till att erbjuda anhöriga till barn och ungdomar med funktionsnedsättning avlösning samt ge det enskilda barnet/ungdomen möjlighet till stimulans och miljöombyte

På korttidshemmen bor barnet eller ungdomen i eget rum och det finns personal som ger stöd och omsorg dygnet runt. Varje barn/ungdom har en kontaktpersonal som tillsammans med vårdnadshavare och barnet/ungdomen upprättar en genomförandeplan. Genom planen tydliggörs vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

På korttidshemmet erbjuder vi såväl läxhjälp som aktiviteter både utanför korttidshemmet och i huset. Aktiviteten kan vara en promenad i närområdet, rita, måla eller spela spel. På lov eller helg kan det bli ett besök i Slottskogen eller en tur till Mölndals centrum för att köpa lördagsgodis.

Våra lokaler ska vara tillgängliga för alla vilket innebär att djur ej får vistas där och att nötförbud gäller.

Vård och mediciner

Under vistelsen på korttids kan det vara aktuellt att personalen hjälper till att utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder, som exempelvis hjälp med att ge medicin. För att personalen ska kunna utföra en säker egenvård behöver läkaren informeras om vistelsen hos oss.

Våra korttidshem

Mölndals stad har tre korttidshem för barn och ungdomar:

  • Alebäcksgatan 5 vänder sig till barn och ungdomar som har autism eller autismliknande tillstånd samt en kognitiv funktionsnedsättning.
  • Lejonslättsgatan 34 vänder sig till barn och ungdomar med varierande funktionsnedsättningar och flerfunktionshinder.
  • Klippan Brännåsvägen 2, vänder sig till barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser.

Vad kostar det?

Omvårdnaden på korttidshemmet är avgiftsfri. Vårdnadshavare betalar en avgift för mat och står för fickpengar till aktiviteter under vistelsen.

Barnet eller ungdomen tar med sig de personliga tillhörigheter och hjälpmedel som behövs under vistelsen. Vi står för sängkläder och handdukar.

Resor till och från korttidshem ordnar och bekostar vårdnadshavare.

Så ansöker du

Du kontaktar en LSS-handläggare för att göra en ansökan om korttidsvistelse utanför hemmet. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Tillsammans med barnet eller ungdomen träffar du en LSS-handläggare. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från era möjligheter och behov.

Stödet ges om behovet inte kan bli tillgodosett på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp barnet eller ungdomen har rätt till eller varför ansökan fått avslag.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård och omsorg direkt
031-315 24 00

Telefontid
måndag - torsdag kl. 13.00-15.00

Vad är Vård och omsorg direkt?PDF

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 25 89 fax
vardomsorg@molndal.se

LSS-handläggare
031-315 10 00 växel
må - fr 9.00-10.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 13.13