Funktions­nedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd för att klara ditt dagliga liv.

Promenad en person i rullstol och en till fots. Foto: Klimkin, Pixabay

Du kan ha rätt till stöd, insatser för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och social­tjänstlagen, SoL, Insatserna är behovsprövade och utgår från dig och vilket stöd just du behöver för att kunna till exempel arbeta, studera eller delta i aktiviteter.

Ansökan

Du kan ansökan om stöd via vår e-tjänst eller blankett. Om du behöver hjälp att göra din ansökan kan du kontakta en handläggare, se kontaktuppgifter nedan.

Hälso- och sjukvård inom funktionsstöd

Hälso- och sjukvården i Mölndals stad har ett övergripande ansvar för dig som bor i bostad med särskild service. Insatserna utformas utifrån att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och sker i samarbete med personal, primärvård, sjukhus och vuxenhabiliteringen.

Patientnämnden

Du som är patient eller närstående kan vända dig till Patientnämnden när du upplever att vården inte fungerar som den ska. Dina synpunkter och klagomål är viktiga för att vården ska kunna bli bättre och säkrare.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad