Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Funktions­nedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd för att klara ditt dagliga liv.

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan du ha rätt till olika insatser som är behovsprövade. Insatserna utgår från dig och vilken hjälp du behöver för att kunna arbeta, studera, delta i aktiviteter och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Ansökan

Du kan göra en ansökan om stöd via E-tjänst eller blankett. Om du behöver hjälp att göra din ansökan kan du kontakta en handläggare, se kontaktuppgifter nedan.

Ansökan om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - E-tjänst

Ansökan om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - blankettPDF

Kontakt

Biståndshandläggare LSS
031–315 10 00 växel
måndag–fredag kl. 9–10

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-29 13.53