Funktions­nedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd för att klara ditt dagliga liv.

Promenad en person i rullstol och en till fots. Foto: Klimkin, Pixabay

Du kan ha rätt till stöd, insatser för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och socialtjänstlagen, SoL, Insatserna är behovsprövade och utgår från dig och vilket stöd just du behöver för att kunna till exempel arbeta, studera eller delta i aktiviteter.

Ansökan

Du kan göra en ansökan om stöd via e-tjänst eller blankett. Om du behöver hjälp att göra din ansökan kan du kontakta en handläggare, se kontaktuppgifter nedan.

Patientnämnden

Du som är patient eller närstående kan vända dig till Patientnämnden när du upplever att vården inte fungerar som den ska. Dina synpunkter och klagomål är viktiga för att vården ska kunna bli bättre och säkrare.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-26 11.18