Anhörigstöd

Lever du med eller stödjer du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller psykisk ohälsa behöver stöd och hjälp? En stor del av all omsorg och vård utförs av anhöriga, ett arbete som kan vara omfattande.

Anhöriga som vill och kan göra insatser för sin närstående på olika sätt, ska erbjudas stöd från kommunen enligt socialtjänstlagen. Den du stöttar kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer.

Har du en närstående som på grund av långvarig sjukdom, ålder, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har behov av ditt stöd? Önskar du stöd i din roll som anhörig? Då är du välkommen att kontakta Anhöriglots.

Mölndals stads anhöriglots erbjuder anhörigstöd till dig som är över 18 år.

Stöd till anhöriga

Anhöriglots erbjuder:

  • Vägledning
  • Information
  • Stödsamtal
  • Hälsofrämjande aktiviteter
  • Samtalsgrupper och cirklar
  • Hälsofrämjande aktiviteter

Du behöver inte ansöka om bistånd för att ta del av Anhöriglots service.

Avlösning

Behöver du avlösning för att exempelvis kunna delta i någon av Anhöriglots aktiviteter? Kontakta kommunens biståndshandläggare i god tid.

Relaterad information

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad