Anhörigstöd

Lever du med eller stödjer du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller psykisk ohälsa behöver stöd och hjälp? En stor del av all omsorg och vård utförs av anhöriga, ett arbete som kan vara omfattande.

Anhöriga som vill och kan göra insatser för sin närstående på olika sätt, ska erbjudas stöd från kommunen enligt socialtjänstlagen. Den du stöttar kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer.

Har du en närstående som på grund av långvarig sjukdom, ålder, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har behov av ditt stöd? Önskar du stöd i din roll som anhörig? Då är du välkommen att kontakta Anhöriglots.

Mölndals stads Anhöriglots erbjuder anhörigstöd till dig som är över 18 år.

Lediga platser till samtalsträffar

Är du anhörig till någon som lever med kognitiv sjukdom eller demenssjukdom? Just nu har vi lediga plater till flera av våra samtalsträffar.

Stöd till anhöriga

Anhöriglots erbjuder:

  • Vägledning
  • Information
  • Stödsamtal
  • Hälsofrämjande aktiviteter
  • Samtalsgrupper och cirklar
  • Hälsofrämjande aktiviteter

Du behöver inte ansöka om bistånd för att ta del av Anhöriglots service.

Avlösning

Behöver du avlösning för att exempelvis kunna delta i någon av Anhöriglots aktiviteter? Kontakta kommunens socialsekreterare i god tid.

Relaterad information

Kontakt

Anhöriglots
031-315 26 25
anhoriglots@molndal.se
Besöksadress
Kulturhuset Möllan
Göteborgsvägen 19, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Anhöriglots
431 82 Mölndal

Dela på:

Senast uppdaterad