Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Kontaktuppgifter funktionsnedsättning

Kontaktuppgifter till personer och instanser inom funktionsnedsättning samlade på ett ställe.

Har du frågor om ansökningar eller beslut?

Välkommen att kontakta våra biståndshandläggare.

Har du frågor om avgifter?

Välkommen att kontakta våra avgiftshandläggare.

Behöver du komma i kontakt med våra verksamheter?

Här nedan finns kontaktuppgifter till områdes- och enhetschefer inom funktionsstöd i Mölndals stad.

Korttidsverksamheter, personligt stöd, daglig verksamhet

Charlotta Callmander
Områdeschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet
031-315 24 91
charlotta.callmander@molndal.se

Barbro Olsson
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Frejagatans dagliga verksamheter
Café 9:an, Café Möllan
Familjehem, Stödfamilj
031-315 27 44
barbro.olsson@molndal.se 

Caroline Johansson Wester
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Korttidsvistelse Alebäck
Läger, Ledsagning barn, Avlösarservice
031-317 10 24
caroline.johansson-wester@molndal.se

Jenny Andersson
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Personlig assistans
031-315 27 42
jenny.andersson04@molndal.se 

Johanna Lehnberg
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Korttidstillsyn Björkska villan och Sjuan
Kontaktpersoner
031-315 27 58
johanna.lehnberg@molndal.se

Karin Juul
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Elementvägens dagliga verksamhet
Uddängens dagliga verksamhet
031-315 28 07
karin.juul@molndal.se

Maria Fasth
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Möbelgatans dagliga verksamhet
Handtagets dagliga verksamhet
031-315 28 06
maria.fasth@molndal.se

Pya Kjellberg
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Personlig assistans
Ledsagning vuxna
031-315 27 41
pya.kjellberg@molndal.se

Sara Rosvall
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Mölndals Korttidsvistelse Lejonslätt
031-315 28 19
sara.rosvall@molndal.se

Bostäder LSS

Peter Almgren
Områdeschef
Bostäder LSS
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 35 86
peter.almgren@molndal.se

Carina Svensson
Enhetschef
Gruppbostad Lejonslättsgatan 22, vån 2
Gruppbostad Ekspinnaregatan 15
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 03
carina.svensson@molndal.se

Emma Granhage
Enhetschef
Gruppbostad Gårdavägen 20
Gruppbostad Drottningshögsvägen
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 14
emma.granhage@molndal.se

Joel Jansson
Enhetschef
Gruppbostad Hedbäcksvägen
Gruppbostad Frimärksgatan
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 35 89
joel.jansson@molndal.se

Jonas Persson
Enhetschef
Gruppbostad Gunnebogatan 66E
Servicebostad Havrekornsgatan 8 A och B
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 98
jonas.persson@molndal.se

Karin Eriksson
Enhetschef
Gruppbostad Piltegatan
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 94
karin.eriksson@molndal.se

Lisa Sjöström
Enhetschef
Gruppbostad Annebergsvägen 8
Gruppbostad Rantorp, Kjellbergska vägen 10
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 92
lisa.sjostrom@molndal.se

Maja Dahlhielm
Enhetschef
Gruppbostad Lejonslättsgatan 30 och 36
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 96
maja.dahlhielm@molndal.se

Mozhgan Mirmohammadi
Enhetschef
Gruppbostad Eklanda Skog 20
Gruppbostad Eklanda Vall
Servicebostad Baazgatan
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 15
mozhgan.mirmohammadi@molndal.se

Sandra Larsson
Enhetschef
Gruppbostad Fågelsten
Servicebostad Måldomargatan 3
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 97
sandra.larsson01@molndal.se

Ylva Andersson
Enhetschef
Gruppbostad Sågdalsgatan
Gruppbostad Lejonstensgatan 13
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 17
ylva.andersson@molndal.se

Socialpsykiatri

Göran Hjertstrand
Områdeschef Socialpsykiatri
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 80
goran.hjertstrand@molndal.se

Anna H Johansson
Enhetschef
Mölndalstrappans dagliga verksamhet
SPIRA daglig sysselsättning, SIA – stöd i arbete
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 27 57
anna.h.johansson@molndal.se

Fredrik Silfverstolpe
Enhetschef
Servicebostad Kallblodsgatan 12
Servicebostad Släpharvsgatan 3
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 09
fredrik.silfverstolpe@molndal.se

Lise-Lotte Malmberg
Enhetschef
Gruppbostad Brännåsvägen, våning 1
Boendestöd Frölundagatan 49 entréplan
Servicebostad Varmblodsgatan och boendestöd
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 11
lise-lotte.malmberg@molndal.se

Malin Dahlgren
Enhetschef
Servicebostäderna Havrekornsgatan 15, Kvarnbyterassen
Tegelformsgatan 1 och Brännåsvägen entréplan
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 21 51
malin.dahlgren@molndal.se

Maria Andersson
Enhetschef
Boendestöd Frölundagatan 49 plan 1
Gruppbostad Konditorivägen och boendestöd
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 30 99
maria.andersson22@molndal.se

Sarah Dunér
Enhetschef
Servicebostad Lejonslättsgatan 22 vån 3
Gruppbostad Lejonslättsgatan 32
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 84
sarah.duner@molndal.se

Kontakt

Biståndsenheten
Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031–315 10 00

Avgiftsenheten
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 80
Säkrast vardagar
kl. 9–10, 13–15
voo-avgiftsenheten@molndal.se

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-04 10.45