Kontaktuppgifter funktionsnedsättning

Kontaktuppgifter till personer och instanser inom funktionsnedsättning samlade på ett ställe.

Har du frågor om ansökningar eller beslut?

Välkommen att kontakta våra biståndshandläggare.

Har du frågor om avgifter?

Välkommen att kontakta våra avgiftshandläggare.

Behöver du komma i kontakt med våra verksamheter?

Här nedan finns kontaktuppgifter till områdes- och enhetschefer inom funktionsstöd i Mölndals stad.

Korttidsverksamheter, personligt stöd, daglig verksamhet

Charlotta Callmander
Områdeschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet
031-315 24 91
charlotta.callmander@molndal.se

Anna Settergren
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Daglig verksamhet Elementvägen
Läger helg, avlösar- och ledsagarservice barn
031-315 24 13
anna.settergren@molndal.se

Barbro Olsson
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Daglig verksamhet Frejagatan
031-315 27 44
barbro.olsson@molndal.se 

Caroline Johansson Wester
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Korttidsvistelse Alebäck och Lejonslätt
031-317 10 24
caroline.johansson-wester@molndal.se

Jenny Andersson
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Personlig assistans, Ledsagning vuxna
031-315 27 42
jenny.andersson04@molndal.se 

Johanna Lehnberg
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Korttidstillsyn, kontaktpersoner och dagläger
031-315 27 58
johanna.lehnberg@molndal.se

Karin Juul
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Daglig verksamhet Uddängen
Familjehem och Stödfamilj
031-315 28 07
karin.juul@molndal.se

Maria Fasth
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Dagliga verksamheterna Möbelgatan,
Handtaget och Elementvägen
031-315 28 06
maria.fasth@molndal.se

Pya Kjellberg
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Personlig assistans, Ledsagning vuxna
031-315 27 41
pya.kjellberg@molndal.se

Bostäder LSS

Peter Almgren
Områdeschef
Bostäder LSS
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 35 86
peter.almgren@molndal.se

Carina Svensson
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Gruppbostad Lejonslättsgatan 22, vån 2
Gruppbostad Kungsbackavägen
031-315 24 03
carina.svensson@molndal.se

Emma Granhage
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Gruppbostad Gårdavägen 20
Gruppbostad Drottningshögsvägen
031-315 28 14
emma.granhage@molndal.se

Joel Jansson
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Gruppbostad Hedbäcksvägen
Gruppbostad Frimärksgatan
031-315 35 89
joel.jansson@molndal.se

Jonas Persson
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Gruppbostad Gunnebogatan 66E
Servicebostad Havrekornsgatan 8 A och B
Gruppbostad Ekspinnaregatan 15
031-315 24 98
jonas.persson@molndal.se

Karin Eriksson
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Gruppbostad Piltegatan
031-315 24 94
karin.eriksson@molndal.se

Lisa Sjöström
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Gruppbostad Annebergsvägen 8
Gruppbostad Rantorp
Gruppbostad Kärrahöjdsvägen
031-315 24 92
lisa.sjostrom@molndal.se

Maja Dahlhielm
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Gruppbostad Lejonslättsgatan 30 och 36
031-315 24 96
maja.dahlhielm@molndal.se

Vakant
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Gruppbostad Eklanda Skog 20
Gruppbostad Eklanda Vall

Sandra Larsson
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Gruppbostad Fågelsten
Servicebostad Måldomargatan 3
Servicebostad Baazgatan
031-315 24 97
sandra.larsson01@molndal.se

Ylva Andersson
Enhetschef
Gruppbostad Sågdalsgatan
Gruppbostad Lejonstensgatan 13
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 17
ylva.andersson@molndal.se

Socialpsykiatri

Göran Hjertstrand
Områdeschef Socialpsykiatri
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 80
goran.hjertstrand@molndal.se

Anna H Johansson
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Mölndalstrappans dagliga verksamhet
SPIRA daglig sysselsättning, SIA – stöd i arbete
031-315 27 57
anna.h.johansson@molndal.se

Fredrik Silfverstolpe
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Servicebostad Kallblodsgatan 12
Servicebostad Släpharvsgatan 3
031-315 28 09
fredrik.silfverstolpe@molndal.se

Lise-Lotte Malmberg
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Boendestöd Frölundagatan 49 entréplan
Servicebostad Varmblodsgatan och boendestöd
031-315 28 11
lise-lotte.malmberg@molndal.se

Malin Dahlgren
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Servicebostäderna Havrekornsgatan 15,
Kvarnbyterassen och Tegelformsgatan 1
031-315 21 51
malin.dahlgren@molndal.se

Maria Andersson
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Boendestöd Frölundagatan 49 plan 1
Samsjuklighetsteam
031-315 30 99
maria.andersson22@molndal.se

Mozhgan Mirmohammadi
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Grupp- och servicebostäder Brännåsvägen
031-315 28 15
mozhgan.mirmohammadi@molndal.se

Sarah Dunér
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Servicebostad Lejonslättsgatan 22 vån 3
Gruppbostad Lejonslättsgatan 32
Gruppbostad Konditorivägen
031-315 24 84
sarah.duner@molndal.se

Kontakt

Biståndsenheten
Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031–315 10 00

Avgiftsenheten
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 80
Säkrast vardagar
kl. 9–10, 13–15
vof-avgiftsenheten@molndal.se

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-04 10.45