Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Boendestöd

Du som har behov av stöd i vardagen på grund av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha rätt till boendestöd. Boendestödet fungerar som ett personligt stöd i och utanför hemmet.

Stödet är inriktat på rehabilitering. Med stöd från personalen får du motivation att utföra aktiviteter.

Stödet är anpassat efter dina behov och kan innefatta:

  • personlig omvårdnad, att ta hand om din hälsa eller hygien
  • bryta isolering genom möjlighet till gemenskap och social träning.
  • ta dig till olika aktiviteter
  • sköta städ, tvätt och måltider
  • uträtta olika ärenden, inköp av dagligvaror eller bankärenden.

Vad kostar det?

Insatsen boendestöd är kostnadsfri. Omkostnader för till exempel bussbiljett och fika förekommer.  

Så ansöker du

Du kontaktar en handläggare för att göra en ansökan, muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en handläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Biståndshandläggare LSS
031–315 10 00 växel
måndag–fredag kl. 9–10

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-15 13.25