Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ungdomar i åldrarna 13-21 år som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till tillsyn när föräldrarna arbetar.

Förlängd fritidshemsverksamhet

Tillsynen är en förlängd fritidshemsverksamhet och ges före och efter skolan eller under skolloven. Innehållet formas av ungdomens behov av tillsyn och sysselsättning.

7:ans fritids

Korttidstillsynen 7:ans fritids har fasta aktiviteter varje dag. Syftet är att ge ungdomarna en meningsfull fritid och skapa goda kamratrelationer och varaktiga fritidsintressen.

Vad kostar det?

Aktiviteter och mat bekostas av föräldrarna. I övrigt är korttidstillsyn en avgiftsfri verksamhet som föräldrar kan ansöka om enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Så ansöker du

Du kontaktar en LSS-handläggare för att göra en ansökan. Ansökan görs under vårterminen det året som barnet fyller 13. Att ansöka i god tid möjliggör en bra planering. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du och ditt barn träffar en LSS-handläggare och ni går tillsammans igenom er situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från era möjligheter och behov.

Stödet får ni om era behov inte kan bli tillgodosedda på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp ni har rätt till eller varför ansökan fått avslag.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad