Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ungdomar i åldrarna 13-21 år som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till tillsyn när föräldrarna arbetar.

Vi har öppet som vanligt

Med anledning av coronaviruset får vi frågor om öppettider. Korttidstillsynen har öppet som vanligt i anslutning till skoldagar. Om vi skulle behöva stänga eller ändra våra öppettider på grund av exempelvis personalbrist så tar vi kontakt med alla våra deltagare. Vi kommer även att informera om eventuella förändringar på den här sidan.

Stanna hemma vid symtom

Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Läs nyheten Barn och ungdomar rekommenderas testning av covid-19

Förlängd fritidshemsverksamhet

Tillsynen är en förlängd fritidshemsverksamhet och ges före och efter skolan eller under skolloven. Innehållet formas av ungdomens behov av tillsyn och sysselsättning.

7:ans fritids

Korttidstillsynen 7:ans fritids har fasta aktiviteter varje dag. Syftet är att ge ungdomarna en meningsfull fritid och skapa goda kamratrelationer och varaktiga fritidsintressen.

Vad kostar det?

Aktiviteter och mat bekostas av föräldrarna. I övrigt är korttidstillsyn en avgiftsfri verksamhet som föräldrar kan ansöka om enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Så ansöker du

Du kontaktar en LSS-handläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du och ditt barn träffar en LSS-handläggare och ni går tillsammans igenom er situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från era möjligheter och behov.

Stödet får ni om era behov inte kan bli tillgodosedda på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp ni har rätt till eller varför ansökan fått avslag.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad