Stöd till vuxna med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till omsorg, stöd och service.

Stöd i vardagen

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva stöd för att klara din vardag och leva ett självständigt liv. Grunden för alla våra insatser är att de ska ge dig samma möjligheter att delta i samhället som andra.

Olika former av stöd

I menyn till vänster kan du se vilka former av stöd som finns i Mölndals stad. Stödet är frivilligt och bygger på ditt behov och självbestämmande.

Stöd utifrån två olika lagar

Du kan ha rätt till stöd utifrån två olika lagar; Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och Socialtjänstlagen, SoL.

Ansök om stöd enligt LSS

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS måste du tillhöra någon av de personkretsar som beskrivs i lagtexten.

Du kan ansöka via e-tjänst eller blankett. Kontakta våra LSS-handläggare om du behöver hjälp med att ansöka, se kontaktuppgifter nedan.

Ansök om stöd enligt SoL

Du som behöver socialpsykiatriskt stöd kan få det tillgodosett genom Socialtjänstlagen, SoL. Kontakta våra LSS-handläggare om du behöver hjälp med att ansöka, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

LSS-handläggare
031–315 10 00 växel
måndag–fredag kl. 9–10

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-03 15.00