Stöd till vuxna med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till omsorg, stöd och service.

Stöd i vardagen

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva stöd för att klara din vardag och leva ett självständigt liv. Grunden för alla våra insatser är att de ska ge dig samma möjligheter att delta i samhället som andra.

Olika former av stöd

I menyn till vänster kan du se vilka former av stöd som finns i Mölndals stad. Stödet är frivilligt och bygger på ditt behov och självbestämmande.

Stöd utifrån två olika lagar

Du kan ha rätt till stöd utifrån två olika lagar; Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och Socialtjänstlagen, SoL.

Ansök om stöd enligt LSS

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS måste du tillhöra någon av de personkretsar som beskrivs i lagtexten.

Du kan ansöka via e-tjänst eller blankett.

Du kan göra en ansökan om stöd via e-tjänst eller blankett. För att kunna ha rätt till insatser enligt LSS behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna (hänvisning med länk). Du behöver därför komplettera din ansökan med senaste läkarintyg och/eller psykologutredning som intygar dina diagnoser och beskriver din funktionsnedsättning. Kontakta våra socialsekreterare på myndighet LSS om du behöver hjälp med att ansöka, se kontaktuppgifter nedan.

Ansök om stöd enligt SoL

Du som behöver socialpsykiatriskt stöd kan få det tillgodosett genom Socialtjänstlagen, SoL. Komplettera din ansökan med eventuellt läkarintyg och/eller psykologutredning som intygar diagnos och beskriver din funktionsnedsättning. Kontakta våra socialsekreterare på myndighet LSS om du behöver hjälp med att ansöka, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad