Boendestöd

Du som har behov av stöd i vardagen på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till boendestöd.

Boendestöd kan beviljas för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Stödet beviljas utifrån socialtjänstlagen, SoL.

Så här fungerar boendestöd

Boendestödet är i första hand motiverande och syftar till att med habiliterande eller rehabiliterande insatser skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vilket stöd du har rätt till är individuellt och beror på ditt aktuella behov och din livssituation.

Vi arbetar enligt modellen vård- och stödsamordning. Det innebär att vi samverkar med vården och dina anhöriga för att ge dig rätt stöd och hjälpa dig att nå dina mål. Våra medarbetare är också utbildade i metoden Ett självständigt liv.

Stödet kan innefatta:

  • att bryta isolering med social träning och gemenskap
  • att ta sig till olika aktiviteter
  • att sköta städ, tvätt och måltider
  • att uträtta olika ärenden

Vad kostar det?

Boendestödet är kostnadsfritt. Däremot kan det förekomma omkostnader för till exempel bussbiljett och fika. 

Så ansöker du

Du kan ansöka via vår e-tjänst eller skriftligt på blankett. Du kan även kontakta en handläggare och göra en muntlig ansökan via telefon.

Vad händer sedan?

Du träffar en handläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad