Bostäder med särskild service

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till bostad med särskild service.

Gruppbostad

En gruppbostad är en boendeform för dig som har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad. I en bostad som är ditt privata hem får du stöd i att klara vardagslivet så självständigt som möjligt.

En gruppbostad består av ett antal lägenheter som ligger i anslutning till ett gemensamt utrymme. Där kan man umgås och delta i olika aktiviteter om man vill.

I en gruppbostad kan du få hjälp och stöd från personal dygnet runt.

Servicebostad

En servicebostad är en boendeform för dig som har ett mindre omfattande behov av stöd i vardagen. I en bostad som är ditt privata hem får du stöd i att klara vardagslivet så självständigt som möjligt.

Lägenheterna ligger antingen samlade i samma hus, eller i kringliggande hus. Där flera servicebostäder är samlade finns ofta tillgång till gemensamma utrymmen för umgänge och aktiviteter.

I en servicebostad kan du få hjälp och stöd från personal dygnet runt.

Vad kostar det?

I gruppbostad och servicebostad betalar du din egen hyra och mat. Om du har beslut enligt SoL betalar du dessutom en omsorgsavgift varje månad. Du som har beslut enligt LSS betalar ingen avgift.

Så ansöker du

Du kontaktar en socialsekreterare på vård- och omsorgsförvaltningen för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en socialsekreterare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar socialsekreteraren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från socialsekreteraren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din socialsekreterare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad