Stöd i arbete, SIA

SIA är ett stöd för dig som har en långvarig psykisk ohälsa eller har beslut om daglig verksamhet enligt LSS.

På SIA finns arbetsspecialister som stöttar dig som vill börja arbeta eller studera. Vi arbetar enligt metoden Individual Placement and Support, IPS. Tillsammans med arbetsspecialisten får både du, arbetsgivaren och arbetsplatsen det stöd som behövs för ett lyckat resultat.

Vem kan få stöd?

SIA är till för dig som har en långvarig psykisk ohälsa eller har beslut om daglig verksamhet enligt LSS. För att kunna få stöd från SIA behöver du

  • bo i Mölndal
  • ha en vårdkontakt, för dig med psykisk ohälsa
  • vara mellan 18-64 år
  • ha en önskan och en vilja att börja arbeta, arbetsträna eller studera.

Hitta rätt arbetsplats

Stödet du får bygger på ett samarbete mellan dig och din arbetsspecialist på SIA. Vi går tillsammans igenom dina intressen, förmågor, erfarenheter och mål för att kunna matcha din profil mot en arbetsgivare. Vårt gemensamma mål är att hitta en lämplig arbetsplats. Vi har inga färdiga jobb att erbjuda utan du och arbetsspecialisten söker arbetstillfällen tillsammans.

Vid anställning kan du få stöd från din arbetsspecialist med planering eller kontakt med arbetsgivare, Arbetsförmedling eller Försäkringskassan. Arbetsträning kan vara ett första steg mot ett arbete. Tillsammans lägger vi upp en plan hur det kan ske på bästa sätt.

Det går att ha daglig verksamhet på arbetsplats. Din arbetsspecialist har regelbunden kontakt med dig, men handledning under arbetsdagen får du från arbetsplatsen.

Är du intresserad av att studera? Vi ger dig vägledning i valet av studier, processen att söka utbildning och stöd under studietiden.

Stöd

Både du och arbetsgivaren erbjuds stöd under pågående arbetsträning eller anställning. Stödet från SIA finns kvar så länge det behövs.

Nätverk

För att underlätta att du ska nå ditt mål samverkar vi med det nätverk som finns omkring dig. Det kan till exempel vara vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och anhöriga. Arbetsspecialisten hjälper dig att samordna planeringen.

Ekonomi

Arbetsspecialisten stöttar dig i att ta reda på hur mycket du tjänar på att börja arbeta eller studera. Du får också hjälp med vilka kontakter som behöver tas i samband med arbete eller studier.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad