Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan vara ett alternativ för barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning som behöver miljöombyte och rekreation. Det kan även vara ett sätt för anhöriga och närstående att få avlösning.

Det finns tre olika former av korttidsvistelser:

Vem har rätt till korttidsvistelse?

För att ha rätt till korttidsvistelse ska barnet, ungdomen eller den unga vuxna tillhöra LSS-personkrets och ha ett behov av korttidsvistelse.

Vad kostar det?

Korttidsvistelse är avgiftsfri. Däremot kan omkostnader för till exempel aktiviteter, bussbiljett och fika förekomma.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad