Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan vara ett alternativ för barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning som behöver miljöombyte och rekreation. Det kan även vara ett sätt för anhöriga och närstående att få avlösning.

Det finns tre olika former av korttidsvistelser:

Vem har rätt till korttidsvistelse?

För att ha rätt till korttidsvistelse ska barnet, ungdomen eller den unga vuxna tillhöra LSS-personkrets och ha ett behov av korttidsvistelse.

Vad kostar det?

Korttidsvistelse är avgiftsfri. Däremot kan omkostnader för till exempel aktiviteter, bussbiljett och fika förekomma.

Kontakt

LSS-handläggare
031–315 10 00 växel
måndag–fredag kl. 9–10

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-14 14.40