Läger

Du som förälder har möjlig­het att låta ditt barn vara på läger på helger och under somma­ren. Lägerverk­samheten vän­der sig till barn, ung­domar och unga vuxna med funk­tions­nedsättningar.

Att åka på läger ger ditt barn stöd och stimulans samt möjlig­het att träna sig i interaktion med andra. Samtidigt får du som förälder möjlighet till avlast­ning. Det finns olika former av läger.

Så ansöker du

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade, LSS, kan du och ditt barn ha rätt till olika former av stöd.

Kontakta en LSS-handläggare i Möln­dals stad för att göra en ansökan om korttids­vistelse utanför hemmet. Ansökan kan göras muntligt via tele­fon, skriftligt på blankett eller digitalt via vår e-tjänst:

När ansökan kommit till oss får du träffa en LSS-handläggare och ni går tillsammans igenom ditt barns och din situation. Därefter fattar hand­läggaren ett beslut som utgår från era möjligheter och behov.

Stödet medges om era behov inte kan bli tillgodosedda på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilket stöd ni har rätt till eller varför ansökan fått avslag.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om har du rätt att över­klaga. Din hand­läggare kan hjälpa dig att överklaga. Över­klagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skrift­liga beslutet.

Olika former av läger

Det finns tre olika former av läger: dagläger och helgläger samt lovläger på sommaren.

Dagläger

Dagläger passar barn och ung­domar som inte känner sig redo för att åka på läger en hel helg eller av annan anledning behöver vara hemma under kvällen och natten. Lägret är på lördagar och söndagar en helg per månad.

Spelklubben

I januari startar ett nytt dagläger för barn med intresse för spel och digital kultur.
Spelklubben kommer erbjudas som ett dagläger. Detta innebär att du är på spelklubben på dagen och sover hemma. Spelklubben genomsyras av barnens intresse för gaming. TV-spel varvas med brädspel och utomhusspel så som frisbeegolf, boule. Det kommer också göras tid för bakning och fika, lunch, mellanmål och köp av lördagsgodis.

Helgläger

På helgläger åker barn, ung­domar och unga vuxna från fredag till sön­dag. Varje deltag­are får en personal som kon­takt­person. Samma personal ansvarar för kon­takten med föräldrar och ser till att deltag­aren har det bra på lägret.

En lägergrupp har oftast mellan 6 till 10 deltagare och i gruppen arbetar 2 till 4 personal. Varje grupp åker på läger en helg i månaden. Du som förälder lämnar och hämtar ditt barn på helglägret.

Personalen och deltagarna i respek­tive grupp planerar till­sammans olika aktiviteter inför varje terminsstart. Förutom fastlagda aktiviteter finns alltid tid för lek i och runt huset, mat­lagning, bakning, prome­nader och mycket annat.

Lovläger på sommaren

Lovläger erbjuds på sommar­lovet. På lovläger åker barn, ungdomar och unga vuxna från söndag till söndag

Kontakt

Läger och fritid
Bergmansgången 3
431 30 Mölndal

Caroline Johansson Wester
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Korttidsvistelse Alebäck och Lejonslätt
031-317 10 24
caroline.johansson-wester@molndal.se

LSS-handläggare
031–315 10 00 växel
måndag–fredag kl. 9–10

Dela på:

Senast uppdaterad