Läger

Du som förälder har möjlighet att få läger till ditt barn på helger och under sommaren. Lägerverksamheten vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättningar.

Att åka på läger ger ditt barn stöd och stimulans samt möjlighet att träna sig i interaktion med andra. Samtidigt får du som förälder möjlighet till avlösning. Det finns olika former av läger.

Så ansöker du

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan du och ditt barn ha rätt till olika former av stöd.

Kontakta en LSS-handläggare i Mölndals stad för att göra en ansökan om korttidsvistelse utanför hemmet. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

När ansökan inkommit får du träffa en LSS-handläggare och ni går tillsammans igenom din och ditt barns situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från era möjligheter och behov.

Stödet medges om era behov inte kan bli tillgodosedda på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilket stöd ni har rätt till eller varför ansökan fått avslag.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Olika former av läger

Det finns tre olika former av läger; Dagläger, Helgläger och Lovläger på sommaren.

Dagläger

Dagläger passar barn och ungdomar som inte känner sig redo för att åka på läger en hel helg eller av annan anledning behöver vara hemma under kvällen och natten. Lägret är på lördagar och söndagar en helg per månad.

Helgläger

På helgläger åker barn, ungdomar och unga vuxna från fredag till söndag. Varje deltagare får en personal som kontaktperson. Samma personal ansvarar för kontakten med föräldrar och ser till att deltagaren har det bra på lägret.

En lägergrupp har oftast mellan 6 till 10 deltagare och i gruppen arbetar 2 till 4 personal. Varje grupp åker på läger en helg i månaden. Du som förälder lämnar och hämtar ditt barn på helglägret.

Personalen och deltagarna i respektive grupp planerar tillsammans olika aktiviteter inför varje terminsstart. Förutom fastlagda aktiviteter finns alltid tid för lek i och runt huset, matlagning, bakning, promenader och mycket annat.

Lovläger på sommaren

Lovläger erbjuds på sommarlovet. På lovläger åker barn, ungdomar och unga vuxna från söndag till söndag

Kontakt

Läger och fritid
Bergmansgången 3
431 30 Mölndal

Caroline Johansson Wester
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Korttidsvistelse Alebäck och Lejonslätt
031-317 10 24
caroline.johansson-wester@molndal.se

LSS-handläggare
031–315 10 00 växel
måndag–fredag kl. 9–10

Dela på:

Senast uppdaterad