Helgläger

På helgläger åker barn, ung­domar och unga vuxna från fredag till söndag. Varje del­tag­are får en personal som kontaktperson. Samma perso­nal ansvar för kontakten med föräldrar och ser till att deltag­aren har det bra på lägret.

På helgläger åker barn, ung­domar och unga vuxna från fredag till sön­dag. Varje del­tagare får en personal som kontaktperson. Samma perso­nal ansvar för kontakten med föräldrar och ser till att deltag­aren har det bra på lägret. En lägergrupp har oftast mellan 2 och 8 del­tagare och i grup­pen arbetar 2 till 4 personal. Varje grupp åker på läger en helg i måna­den. Grupperna bildas efter ålder och funktionsned­sättning. Även intresse kan avgöra val av grupp.

Våra lägergrupper bor på olika läger­gårdar, oftast i och kring Mölndal.

Aktiviteter

Inför varje terminsstart plane­rar personalen och deltagarna i respek­tive grupp terminens aktiviteter. Återkommande aktiviteter eller tema tycker vi är viktigt och arbetar med att genomföra det i flera läger­grupper.

Förutom fastlagda aktiviteter finns alltid tid för lek i och runt huset, mat­lagning, bakning, promenader och mycket annat. En hörnsten i läger­verk­sam­heten är att få deltagarna att prova på olika aktiviteter som skapar motivation att fortsätta med en akti­vitet utanför lägret.

Du lämnar och hämtar ditt barn

Du som förälder lämnar och hämtar ditt barn på helgläger. De grupper som bor i och kring Mölndal startar och avslutar vid respektive lägergård.

Kontakt

Caroline Johansson Wester
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Korttidsvistelse Alebäck och Lejonslätt
031-317 10 24
caroline.johansson-wester@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad