Helgläger

På helgläger åker barn, ungdomar och unga vuxna från fredag till söndag. Varje deltagare får en personal som kontaktperson. Samma personal ansvar för kontakten med föräldrar och ser till att deltagaren har det bra på läger.

På helgläger åker barn, ungdomar och unga vuxna från fredag till söndag. Varje deltagare får en personal som kontaktperson. Samma personal ansvar för kontakten med föräldrar och ser till att deltagaren har det bra på läger.En lägergrupp har oftast mellan 2 och 8 deltagare och i gruppen arbetar 2 till 4 personal. Varje grupp åker på läger en helg i månaden. Grupperna bildas efter ålder och funktionsnedsättning. Även intresse kan avgöra val av grupp.

Våra lägergrupper bor på olika lägergårdar oftast i och kring Mölndal.

Aktiviteter

Inför varje terminsstart planerar personalen tillsammans med deltagarna i respektive grupp aktiviteter. Återkommande aktiviteter eller tema tycker vi är viktigt och arbetar med att genomföra i flera lägergrupper.

Förutom fastlagda aktiviteter finns alltid tid för lek i och runt huset, matlagning, bakning, promenader och mycket annat. En hörnsten i lägerverksamheten är att få deltagarna att prova på olika aktiviteter som skapar motivation att fortsätta med en aktivitet utanför lägret.

Du lämnar och hämtar ditt barn

Du som förälder lämnar och hämtar ditt barn på helgläger. De grupper som bor i och kring Mölndal startar och avslutar vid respektive lägergård.

Kontakt

Caroline Johansson Wester
Enhetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Korttidsvistelse Alebäck och Lejonslätt
031-317 10 24
caroline.johansson-wester@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad