Ledsagarservice

Du som på grund av funktionsnedsättning har svårt att delta i aktiviteter kan ha rätt till ledsagarservice. Ledsagaren ska ge dig möjligheten till en aktiv fritid genom att ge stöd till och från samt under aktiviteten. Du får en personlig service som är anpassad efter ditt behov.

Ledsagarservice kan vara ett regelbundet stöd eller en insats vid enstaka tillfällen.

Vad kostar det?

Ledsagarservice är avgiftsfri. Däremot kan omkostnader för till exempel aktiviteter, bussbiljett och fika förekomma.

Så ansöker du

Du kontaktar en socialsekreterare på vård- och omsorgsförvaltningen för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en socialsekreterare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar socialsekreteraren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från socialsekreteraren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din socialsekreterare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad