Personlig assistans

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning kan ha rätt till personlig assistans. Personlig assistans innebär att du får stöd i vardagen för att klara grundläggande behov som din personliga hygien, klä på dig och kommunicera med andra.

Den personliga assistansen planerar du utifrån ditt behov och du får den av personer som har god kunskap om dig.

Du som har rätt till personlig assistans kan själv avgöra vem som ska utföra assistansen genom att

  • själv anordna assistansen, anställa assistenter eller
  • ge uppdraget till Mölndals stad att anordna assistansen eller
  • vända dig till ett privat företag eller kooperativ för att få hjälp att anordna assistansen.

Vem kan få personlig assistans?

För att få personlig assistans ska du vara under 65 år och ha en omfattande och varaktig funktionsnedsättning.

Vad kostar det?

Personlig assistans är avgiftsfri. Däremot kan omkostnader för till exempel aktiviteter, bussbiljett och fika förekomma.

Så ansöker du

Du kontaktar en LSS-handläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar i veckan görs ansökan hos Försäkringskassan.

Vad händer sedan?

Du träffar en handläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad